Bougainville: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Leidmotief

Partir, c'est mourir un peu. Afscheid nemen kan heel moeilijk zijn. Wat zeg je? Wat voel je? Zeg je wat je voelt of verberg je dat juist? Tussen 'Doei!' en 'Vaarwel …' liggen wel honderd andere mogelijkheden. Misschien heb je al eens voorgoed afscheid moeten nemen van een geliefd familielid, van een vriend(in).

Titel Bougainville
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Leidmotief
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus leidmotief
Je leert inzicht te krijgen in de werking van het leidmotief 'afscheid nemen' bij F. Springer
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1 [samen]   


Noteer vijf verschillende situaties waarin je afscheid van iemand neemt, variërend van heel alledaags tot heel ingrijpend.   


Vraag 2 [individueel]   


Beschrijf hoe je afscheid neemt in deze situaties: Wat doe je? Wat zeg je?   


Vraag 3 [samen]


Vergelijk jullie antwoorden op vraag 2. Wat valt jullie op?   


Vraag 4


Blijkt hieruit iets van jullie (verschillende) persoonlijkheden?


B


Inventariseer nu minstens vijf momenten van afscheid nemen in Bougainville. Vergeet vooral het slot niet! Vul dan het schema in. Bij het afscheid van meer dan twee personen kies je daaruit de twee belangrijkste personages. Personages mogen in verschillende combinaties voorkomen.


Schema

Betrokken personages Wat zeggen ze? Wat zeggen ze niet? Drukken ze hun gevoel wel/niet uit? + toelichting

C

   
Vraag 1 [samen] 

 
Welke soorten van afscheid nemen komen voor in Bougainville? Proberen ze te rubriceren naar 'gewicht': van 'licht' naar 'zwaar'.   


Vraag 2


Leg uit waarom de ondertitel van Bougainville 'Een gedenkschrift' luidt.   


Vraag 3


Lees de Literaire theorie hieronder. Waarvan zou afscheid nemen in Bougainville het symbool kunnen zijn?

(Literaire) theorie

Leidmotief - Een getal, kleur, voorwerp, handeling of situatie kan door herhaling in het verhaal een symbolische betekenis krijgen. Die symbolische betekenis ligt niet vast, is ook niet ontleend aan de cultuur waarin dit leidmotief wordt gebruikt, maar krijgt in dit verhaal, dit boek of deze film een bepaalde betekenis doordat het steeds weer terugkomt.