Bougainville: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Meningen van experts

Titel Bougainville
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Meningen van experts
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus meningen van experts
Je leert om te gaan met commentaar van literair deskundigen op een door jou gelezen boek en de inhoud van dit commentaar te herkennen in het verhaal
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 dbnl.org | Liesbeth Dolk, 'De klamboe van F. Springer: Schijn en wezen in de verhalen van een betrokken observator', in: Indische Letteren, jaargang 14 (1999)

A


Lees bron 1 en let met name op wat daarin wordt gezegd over ironie, mildheid, zelfspot en betrokkenheid bij het tekenen van personages. Bekijk voor een beschrijving van deze begrippen eventueel de Literaire theorie.


Vraag 1


Geef weer wat Dolk zegt over ironie in Bougainville.   


Vraag 2


Doe hetzelfde met het verschijnsel zelfspot.   


Vraag 3


Vervolgens probeer je goed weer te geven wat ze bedoelt met de betrokkenheid van de verteller bij het tekenen van personages.


B


Je hebt vast al verschillende malen boeken gelezen waarvan je bepaalde personages sympathiek of antipathiek vond. Herman Koch geeft in interviews ronduit toe dat hij een hekel heeft aan bepaalde beroepsgroepen die hij in zijn romans ten tonele voert. Dat komt vaak tot uiting in spot, al hoeft dat niet altijd. De critica Liesbeth Dolk beschrijft in bron 1 de houding van Springer tegenover de personages die hij creƫert als 'mild'. (Let wel: zij maakt geen onderscheid tussen auteur en verteller.)


Vraag 1


Beschrijf alle andere kwalificaties die Dolk gebruikt om Springers houding tegenover zijn personages te typeren.   


Vraag 2


Ben jij het met Liesbeth Dolk eens? Licht je antwoord toe aan de hand van een vijftal personages uit Bougainville en Springers beschrijving van hen.   


Vraag 3


Geef nu jouw waardeoordeel over Springers tekening van personages en onderbouw dat. Als je het zonder meer eens bent met het oordeel 'mild' van Dolk, moet je dit met argumenten onderbouwen.

(Literaire) theorie

Zie ook: 'Stijl', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Uitgeverij kleine Uil, Groningen 2009, p. 127-129 (over ironie, sarcasme en cynisme)