Camera Obscura: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

In beschouwingen over Camera Obscura wordt verwezen naar verschillende (literaire) perioden en stromingen. Het plaatsen van een werk is geen doel op zich, maar stuurt de interpretatie van het werk.
In deze opdracht onderzoek je in welke perioden of stromingen je Camera Obscura zou kunnen plaatsen en tot welke interpretatie(s) dat leidt. 

Titel Camera Obscura
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert het werk te plaatsen in een periode of stroming.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Camera obscura'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Nicolaas Beets (Hildebrand)'
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | 'Romantiek in Nederland'
Bron 4 literatuurgeschiedenis.nl | 'Terug naar de realiteit'
Bron 5 nl.wikipedia.org | 'Biedermeier'

Vraag 1

Bestudeer de bronnen en maak aantekeningen. Noteer (voor jezelf) wat ervoor én wat ertegen spreekt om Camera Obscura in te delen in elk van de volgende perioden/stromingen:

  • realisme
  • (Leidse) romantiek
  • biedermeier    


Vraag 2

Vorm een afgewogen oordeel en schrijf een beschouwing waarin je dat oordeel onderbouwt met voorbeelden uit het boek. Besteed aandacht aan alle genoemde stromingen.   
Minimaal 800 woorden.   
Zie je methode Nederlands voor richtlijnen voor het schrijven van een beschouwing.