De aansprekers: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Titel

Deze opdracht kun je ook individueel maken.

De opdracht is simpel: verklaar de titel. 'Eitje,' denk je misschien, 'Maarten is zelf de aanspreker uit de titel.' In dat geval willen we je aandacht erop vestigen dat de titel niet naar één, maar naar meerdere aansprekers verwijst. Je bent er echter nog niet als je verklaring van de titel is: 'Het boek heet De aansprekers omdat er veel aansprekers in het verhaal voorkomen.' Je zult ook moeten uitleggen waarom dat gegeven zo belangrijk is dat de roman er zijn titel aan ontleent.
Ten tweede, als je 'aanspreker' opzoekt in het woordenboek, kom je beslist in de problemen als je Maarten als aanspreker wilt beschouwen: op woorden.org vind je bij 'aanspreker': aanzegger van een sterfgeval. Maar Pau is nog niet overleden.

Titel De aansprekers
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Titel
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus titel
Je leert reflecteren op de betekenis van de titel.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A [samen]

Vraag 1

Zoek in de dikke Van Dale de betekenis van de volgende woorden:   
a. aanspreker   
b. aanzegger   
c. aanspreken   
d. aanzeggen   
Je kunt niet volstaan met de digitale Van Dale. Je moet echt even naar de mediatheek of bibliotheek. Noteer de gevonden betekenissen in steekwoorden in de tabel. Je vult onderstaande tabel dus zo volledig mogelijk aan. Verdeel de taken: een van jullie doet aanspreken en aanspreker, de ander aanzegger en aanzeggen.

Tabel 1

aanspreker 1. persoon die familie van de overledene ter begrafenis nodigt
2. iemand die iemand dood aan de huizen aanzegt
3. iemand die met de bediening van de begrafenis is belast (bidder, doodbidder)
aanzegger 4. iemand die aanzegt (geboorte, dood)
aanspreken 5. het woord tot iemand richten
6. ...
aanzeggen ...

B [samen]

Vraag 1

Noteer alle personages die in de roman als aanspreker of aanzegger fungeren in kolom 1 van tabel 2.


Vraag 2

Noteer in kolom 2 alle betekenissen van aanspreker, aanzegger, aanspreken en aanzeggen die op een of andere manier op het personage van toepassing zijn.


Vraag 3

Noteer een korte toelichting in kolom 3.

Tabel 2

personage betekenis toelichting
Maarten het woord tot iemand richten In zekere zin richt Maarten 't Hart in deze roman het woord tot zijn vader (die er niet meer is) om diens dood te verwerken.
Pau ...
...
...

C [individueel]

Verklaar de titel:
a. Verwerk in je titelverklaring de gegevens die je bij opdracht A en B hebt verzameld.
b. Betrek ook de ondertitel, 'Roman over vader en zoon', in je betoog.
c. Beantwoord ten slotte de vraag of je de titel en ondertitel goed gekozen vindt. Zo niet, doe dan een suggestie voor een betere titel.
Schrijf een lopende tekst van ten minste 200 woorden. Je mag geen opsommingstekens gebruiken.