De intrede van Christus in Brussel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Motto en verlossersmotief

De intrede van Christus in Brussel heeft twee motto's.
Voorin staat het motto 'La la la lala la la la la la la lalala lalala la la la la la la', dat betrekking heeft op het zingen van het Belgisch volkslied.
Achterin staat: 'Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.' Johannes 19:22.
Dit laatste motto is ontleend aan de lijdensgeschiedenis, de veroordeling en kruisiging van Jezus Christus. Ook de hoofdstukindeling van het boek is een verwijzing naar dat verhaal: de veertien staties zijn in de Rooms-Katholieke Kerk veertien momenten uit die geschiedenis.

Titel De intrede van Christus in Brussel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Motto en verlossersmotief
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus motto en verlossersmotief
Je leert verband te leggen tussen betekenissen in motto en hoofdmotieven in een roman.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 bijbelencultuur.nl | MatteĆ¼s 26-27 en Johannes 18-19
Bron 2 statenvertaling.net | 'De kruisweg van Jezus'
Bron 3 kruisweg.nl | 'Kruisweg van onze lieve Heer Jezus Christus'
Bron 4 Wikipedia | 'Kruisweg (religie)'

Vraag 1


Zoek nauwkeurige informatie over de veertien staties. Zie: Bronnen.


Vraag 2


Lees een van beide (of liefst beide) Bijbelfragmenten. Zie: Bronnen.


Vraag 3


Noteer overeenkomstige elementen tussen lijdensgeschiedenis en de roman.


Vraag 4


Welke betekenis van de lijdensgeschiedenis kan Verhulst van belang hebben gevonden voor zijn roman?


Vraag 5


Welke betekenis kunnen de woorden van Pilatus hebben voor auteur en roman? Waarom zou - denk je - Verhulst dit motto achterin hebben geplaatst?


Vraag 6


Verwerk de stappen 3, 4 en 5 in een betoog van 500 tot 600 woorden.

 

(Literaire)theorie'Christelijke motieven en symbolen: een selectie', in: Joke van Balen
e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz.
115-118