De Metsiers: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

De Moeder speelt een belangrijke rol in De Metsiers.
Mon zegt bijvoorbeeld over haar: 'Zij kent de macht over dood en leven, zij kent de gang van winter en zomer, van paren en sterven.'

Titel De Metsiers
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert relaties tussen de personages onderzoeken.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Noteer puntsgewijs drie uitspraken per ik-verteller over de Moeder.

uitspraak 1 uitspraak 2 uitspraak 3
Mon
Jules
Ana
Jim
Bennie


B

Uit de hoofdstukken die vanuit het perspectief van de Moeder geschreven zijn, krijg je ook een beeld van haar opvattingen, gedachten en gevoelens. Noteer die puntsgewijs.

 

opvattingen gedachten gevoelens


C

Schrijf op basis van de verzamelde gegevens een portret van de Moeder voor een artikel in de krant. Geef daarin een beeld van haar karakter, daden en opvattingen. Bespreek ook in hoeverre je haar schuldig acht aan de dood van Bennie.