De Metsiers: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen

In elk hoofdstuk van De Metsiers is een ander personage aan het woord in de ik-vorm. In totaal zijn er zes verschillende ik-vertellers, die ieder hun beeld van de werkelijkheid geven. Je krijgt zo telkens nieuwe puzzelstukjes over het heden en het verleden.

Titel De Metsiers
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verhaallijnen
Je leert de verhaallijnen van een literair werk analyseren.
Gemaakt door Monique Metzemaekers

A

Vraag 1

Vond je het meervoudig ik-perspectief interessant – moeilijk – vervelend – iets anders, namelijk …? Leg je antwoord uit.


Vraag 2

Wat vond je ervan dat je zelf de verhaallijnen moest construeren? Leg je antwoord uit.


B

Je krijgt via sommige ik-vertellers informatie over het verleden van de Metsiers.

Vraag 1

Welke personages denken terug aan het verleden op de hoeve?


Vraag 2

Hoe komt het dat het verleden zo belangrijk voor hen is?


Vraag 3

Beschrijf de onderlinge verhouding tussen deze personages.


Vraag 4

Wat is er destijds met de oude Metsiers gebeurd? Waarom?


Vraag 5

Noteer de belangrijkste gebeurtenissen uit het verleden puntsgewijs.


C

Alle ik-vertellers geven informatie over wat er in het heden gebeurt.

Vraag 1

Wat is de vertelde tijd? Lees de Literaire theorie voor uitleg van het begrip vertelde tijd.


Vraag 2

Noteer de belangrijkste gebeurtenissen in de verhaallijn van het heden.


Vraag 3

Leg uit dat niet alleen de zes ik-vertellers maar ook de Vette Smelders en Franse Miet in deze verhaallijn belangrijke personages zijn.


Vraag 4

Wat gebeurt er precies tijdens de laatste eendenjacht?


Vraag 5

Waarom gaat Mon zich aangeven bij de politie? Wat vind je ervan dat hij dat doet? Leg je antwoord uit.


D

Vraag 1

Hoe vaak komt er een eendenjacht voor in De Metsiers?


Vraag 2

Speelt de eendenjacht een belangrijke rol in het boek? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

De oorspronkelijke titel van het boek was 'De eendenjacht'. De Engelse vertaling heeft de titel The Duck Hunt. Wat vind jij de beste titel: De Metsiers of De eendenjacht? Licht je keuze uitvoerig toe. (300 woorden)

   
Literaire theorie
Vertelde tijd (tijd binnen het verhaal) – de tijd die verstrijkt binnen (een gedeelte van) een verhaal. Door tijdsaanduidingen in het verhaal (bijvoorbeeld morgen, jarenlang, een week daarna, vorige maand, toen hij vijf was) te analyseren (op een rij te zetten) krijgt de lezer een compleet beeld van het tijdsverloop binnen het verhaal.
[Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 110]