De Metsiers: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oeuvre

Hugo Claus heeft over De Metsiers het volgende gezegd: 'Lange tijd vond ik mensen die er lovend over geschreven hadden, grote kinkels. Simon Vestdijk prees het tegen de klippen op en ik dacht: jij hebt stront in je ogen, zie je niet dat het maakwerk is? Toen ik het later herlas om er een filmscenario van te maken, merkte ik dat ik fout zat, want door dat maakwerkje heen, had ik toch meer van mijn eigen wereld losgelaten dan ik vermoedde.'

Titel De Metsiers
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Oeuvre
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert door creatief schrijven reflecteren op het plot.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 dbnl.org | H.U. Jessurun d'Oliveira, 'Hugo Claus', in: Scheppen riep hij gaat van Au (1977)
Bron 2 H. Bousset, 'Hugo Claus, De Metsiers', in: Lexicon van literaire werken
Bron 3 M. ten Wolde, 'Debuteren met een meesterwerk', in: Diepzee, september 1992

Vraag 1

De term 'maakwerk' komt vaker voor in verband met De Metsiers. Zoek uit waarom.

Vraag 2

Ga na welke thema's en motieven uit het oeuvre van Claus terugkeren in De Metsiers.

Vraag 3

Schrijf een recensie waarin je de waardering van De Metsiers bespreekt. Je betrekt daarin wat je vindt van Claus' uitspraak over De Metsiers. Is het maakwerk van een beginnend auteur of zit het meesterschap er al in?
Maak gebruik van de gegeven bronnen.