De zwarte met het witte hart: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre: historische roman

Titel De zwarte met het witte hart
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Genre: historische roman
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre: historische roman
Je leert meer over het genre van de historische roman.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bron literatuurgeschiedenis.nl | 'De historische roman'

Vraag 1


Ben jij een liefhebber van historische romans? Waarom (niet)?


Vraag 2


De zwarte met het witte hart
 speelt zich (grotendeels) af in de negentiende eeuw. Noteer de titels van andere populaire boeken waarvan het verhaal zich in het verleden afspeelt.


Vraag 3


Noteer twee titels van films of televisieseries die in het verleden spelen.


Vraag 4


De populariteit van de historische roman is niet nieuw. Lees hierover bron 1. Noteer vier kenmerken van de historische roman zoals die werd geschreven door de trendsetter van het genre in de negentiende eeuw, Walter Scott.


Vraag 5


Vind je deze kenmerken terug in De zwarte met het witte hart? Noteer dit voor elk kenmerk en als je antwoord 'ja' is, noem daarbij dan twee duidelijke voorbeelden uit de roman.


Vraag 6


In de tijd waarin de roman zich afspeelt, is de historische roman dus een veelgelezen genre. Japin gebruikt boven hoofdstuk 3 van deel 3 een citaat uit een roman van een populaire schrijver uit die tijd, mr. Jacob van Lennep. Waarom zou Japin voor dit citaat op deze plaats gekozen hebben?


Vraag 7


Stel je voor: er wordt een tijdmachine uitgevonden waardoor je de mogelijkheid krijgt om drie dagen in een historisch tijdperk naar keuze door te brengen. Er is een voorbehoud: de mensen daar kunnen jou niet zien of horen en je kunt niet met ze communiceren. Zou deze uitvinding het genre 'historische roman' overbodig maken? Licht je antwoord toe en maak voor je argumentatie gebruik van je antwoorden op vraag 1 t/m 6.