De zwarte met het witte hart: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Thematiek

Deze opdracht bestaat uit twee delen: deel A gaat alleen over De zwarte met het witte hart; in deel B ga je deze roman vergelijken met Paravion van Hafid Bouazza. Overleg voordat je deze opdracht gaat maken, of je Paravion ook op je lijst mag zetten.
Je kunt het beste eerst De zwarte met het witte hart lezen en dan deel A maken. Daarna lees je Paravion en maak je deel B. 
LET OP: Je mag onderdeel B niet overslaan! Deel A alleen is een N3-opdracht.

Titel De zwarte met het witte hart
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Thematiek
Studielast 2 uur (exclusief het lezen van een tweede roman)
Werkvorm tweetal (of individueel)
Focus thematiek
Je leert nadenken over een van de thema's in de roman.
Gemaakt door Jannet Oosterhuis
Bronnen npo.nl | De nachtzoen: Nilgün Yerli (4 oktober 2012)

A


Denk eens terug aan de tijd toen je tien jaar was. Waar woonde je toen, waar zat je op school, wie waren je vrienden, welke hobby's had je? Kun je dat nog terughalen? Stel je voor dat je in die periode opeens was weggehaald uit je huis, bij je familie, zelfs uit je land en dat je in een Afrikaans land terecht was gekomen op een kostschool waar je de enige blanke was. Hoe zou jij je voelen?
In deze opdracht ga je onderzoeken hoe het is wanneer kinderen in een andere cultuur terecht komen en hoe ze daarop reageren.Vraag 1


Begin met een kleine brainstorm: kunnen jullie voorbeelden bedenken van kinderen die nu zoiets meemaken als Kwasi en Kwame in de roman? Noteer je ideeën.


Vraag 2


Hoe zouden deze kinderen reageren? Noteer jullie verwachting(en).


Vraag 3


Bij het beantwoorden van vraag 2 heb je misschien gemerkt dat er verschillende manieren zijn om te reageren wanneer je plotseling in een andere cultuur moet integreren. Kwasi en Kwame maken hetzelfde mee, maar ze gaan verschillend om met hun verhuizing naar Nederland. Kies elk een van de neven en beschrijf hoe Kwasi/Kwame reageert op het voor hem nieuwe leven in Nederland. Besteed daarbij aandacht aan de periode dat de neven pas in Nederland zijn, maar ook aan hun studententijd.


Vraag 4


Uiteindelijk maken de neven aan het eind van die studententijd verschillende keuzes. Kies weer elk een van de neven en beschrijf in hoeverre Kwasi/Kwame gelukkig is in het land/met de keus die hij maakte.


Vraag 5


Lees elkaars antwoorden op vraag 3 en 4 en bespreek wie van de neven de beste keus heeft gemaakt: Kwasi of Kwame?


Vraag 6


Schrijfster en cabaretière Nilgün Yerli kwam als meisje met haar ouders naar Nederland vanuit Turkije. Bekijk de uitzending van De nachtzoen waarin zij te gast is (bron 1).
Herkennen jullie in haar verhaal(tje) dingen waar ook Kwasi en/of Kwame mee te maken hadden? Noteer hier welke.


Vraag 7


Kies tot slot een van de onderstaande stellingen en maak deze af.
A. De zwarte met het witte hart is een aanrader voor kinderen die in een buitenland zijn opgegroeid, want ...
B. De zwarte met het witte hart zou ik niet aanraden aan iemand die zich niet thuis voelt in Nederland, want ...


BVraag 1


Er bestaan nogal wat overeenkomsten tussen De zwarte met het witte hart en Paravion. Noteer drie belangrijke overeenkomsten. Noteer ook drie belangrijke verschillen. Bedenk vervolgens wat het zwaarst weegt: de overeenkomsten of de verschillen? Noteer je antwoord en je motivatie. 


Vraag 2


Ook de hoofdpersoon uit Paravion belandt op een gegeven moment in Nederland. 
a. Wat verwacht de hoofdpersoon van Nederland?
b. Komen die verwachtingen uit of juist niet? Hoe komt dat?
c. Hoe reageert de hoofdpersoon op de nieuwe (Nederlandse) cultuur?
d. In hoeverre slaagt de hoofdpersoon erin zich aan te passen?


Vraag 3


Vergelijk het proces dat Kwasi en Kwame doormaken met dat van de hoofdpersoon in Paravion. Gebruik daarbij je antwoorden van A2 en 3 en B2 in 100-150 woorden.


Vraag 4


Maak tot slot een van de volgende stellingen af.
A. De zwarte met het witte hart is vooral interessant voor liefhebbers van historische romans, want ...
B. De zwarte met het witte hart is niet alleen interessant voor liefhebbers van historische romans, want ...