En ik herinner me Titus Broederland: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Genre

Titel En ik herinner me Titus Broederland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus genre
Je leert na te denken over de aanduiding van het genre van een roman.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron Bron 1
Bron 2

 

Lees eerst beide bronnen!

Gebruik de schema's.

Schema 1: queeste

Kenmerk Aanwezig ja/nee? Bewijs/verhaalvoorbeeld
zoektocht als levenstaak
avontuurlijke, lange reis
hindernissen die overwonnen moeten worden
wilde rivieren, andere natuurfenomenen, vijanden, monsters
doel: voorwerp, geliefde of iets dergelijks vinden
doel: wijsheid of geluk vinden
min of meer positief slot


Schema 2: dystopie

Kenmerk Aanwezig ja/nee? Bewijs/verhaalvoorbeeld
louter akelige kenmerken
beeld van de toekomst
geen individuele vrijheid
overheerst door robots of computers
ondergang
kernoorlog, ziekte of andere ramp
ellendig slot

 

  1. Vul de schema’s in, eerst individueel. Bespreek ze samen. Noteer de belangrijkste verschillen tussen jullie inzichten. Zoek eventueel extra informatie als je een kenmerk niet begrijpt.
  2. Beschrijf (individueel) zorgvuldig welke verwachting jij had van het verhaal voordat je het begon te lezen. Had die verwachting te maken met wat je erover had gelezen?
  3. Trek een conclusie: is En ik herinner me Titus Broederland een goed voorbeeld van een queeste? Is het boek daarnaast ook een goed voorbeeld van een dystopie?
  4. Waarin kwam je verwachting uit? Waarin niet?
  5. En nu: welke verschillen in opvatting tussen jullie waren er bij de vorige vragen?
  6. Hebben jullie eigen opvattingen invloed op wat voor ieder van jullie de betekenis is van het boek?