Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid

Titel Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert reflecteren op het werkelijkheidsgehalte van de verhalen.
Gemaakt door John Hoks

Vraag 1
[individueel]   

Kies allebei een van de dieren uit de verhalen uit (allebei een ander dier). Begeef je in de vrije natuur of ga naar de dierenwinkel of de kinderboerderij en observeer dit dier een half uur. Noteer je observaties in tabel 1.    


Vraag 2
[individueel]   

Hoe gedraagt het dier zich in het verhaal? Noteer je bevindingen in tabel 1.   


Vraag 3
[individueel]   

Noteer overeenkomsten en verschillen in tabel 2.    


Vraag 4
[individueel]   

Welke verklaringen kun je voor de verschillen bedenken? Formuleer er twee.    


Vraag 5
[samen]    

Vergelijk jullie bevindingen en schrijf hierover samen een verslag van ongeveer 500 woorden. Gebruik hiervoor jullie antwoorden op vraag 1 tot en met 4.

Tabel 1

[naam dier] doet in werkelijkheid: doet in boek:


Tabel 2

Overeenkomsten Verschillen
1. 1.
2. 2.
... ...