Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Thematiek

Biologen verschillen van mening over de vraag of dieren tot liefde en genegenheid in staat zijn. In de verhalen Koolhaas spelen deze thema's echter zeker een rol. Maar hoe precies? Bij deze opdracht ga je na wat de idee├źn van Koolhaas hierover zijn.

Titel Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Thematiek
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus thematiek
Je leert reflecteren op thematiek.
Gemaakt door John Hoks

Vraag 1

Misschien hebben jullie thuis huisdieren of heb je ervaring met de dieren van anderen. Wat denk jij? Zijn dieren in staat tot liefde en genegenheid? Ondersteun je antwoorden met ten minste twee voorbeelden.   


Vraag 2

Welke rol spelen liefde en genegenheid in jouw leven? In welke aspecten van je bestaan spelen zij een rol?    


Vraag 3

Welk belang hebben liefde en genegenheid voor jou? Noteer een cijfer tussen 1 en 10 en licht je antwoord toe.    


Vraag 4

Noteer voor alle dieren in de vijf verhalen van Koolhaas hoe liefde en/of genegenheid al dan niet een rol speelt in hun leven. Welke uitingsvorm heeft hun liefde?


Vraag 5

Welk belang hebben liefde en genegenheid voor de dieren?    


Vraag 6

Koolhaas legt in deze verhalen een verband tussen leven, liefde en dood. Leg uit wat dit verband precies is.    


Vraag 7

Kun je Koolhaas als een filosofisch auteur beschouwen of is dit onzin? Waarom?   


Vraag 8

Schrijf hierover een beschouwing van 800 tot 1000 woorden waarin je alle antwoorden op vraag 1 tot en met 7 afgewogen beantwoordt.