Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

Stel je voor. Nu je Er zit geen spek in de val gelezen hebt, ben je benieuwd naar de plaats van het literaire werk van Anton Koolhaas in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Je zoekt op Literatuurgeschiedenis.nl naar meer informatie. Je ziet dat onder het lemma 'Twintigste/Eenentwintigste eeuw' niets over deze schrijver te vinden is. Dat verbaast je. Koolhaas heeft nota bene vier oeuvreprijzen en tal van andere prijzen voor zijn werk gekregen!

Titel Er zit geen spek in de val e.a. dierenverhalen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuurgeschiedenis
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische waarde van het werk van een auteur.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 pchooftprijs.nl | 'Anton Koolhaas'
Bron 2 schrijversinfo.nl | 'Literaire prijzen Anton Koolhaas'
Bron 3 kunstbus.nl | 'Anton Koolhaas'
Bron 4 nrcboeken.nl | Arjen Fortuin, 'Anton Koolhaas', in: NRC Handelsblad, 20 maart 2009 (deze tekst is ook te vinden onder Downloads)
Bron 5 kb.nl | 'Anton Koolhaas (1912-1992)'

A

Schrijf Thomas Vaessens, hoofdredacteur van de site, over deze omissie een uitvoerige brief (500 woorden). Dat pak je als volgt aan:

  1. Je verdiept je in secundaire bronnen over het werk van Koolhaas (zie bronnen), want je begrijpt dat je een hoogleraar Nederlandse letterkunde niet zomaar overtuigt. Je maakt een overzicht van de gegevens die je in je brief kunt gebruiken.
  2. In de brief spreek je je verbazing uit over het ontbreken van Koolhaas op de site.
  3. Je toont begrip voor de mogelijk problematische positie van Koolhaas in de Nederlandse literatuur, maar pleit voor opname van de schrijver onder het lemma 'Twintigste/Eenentwintigste eeuw'. Hiervoor draag je goede argumenten aan.


B (extra)

Je geeft je docent de brief ter beoordeling. Bij de beoordeling 'uitstekend' kun je overwegen de brief aan Thomas Vaessens te sturen.