Foon: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Rusland

Titel Foon
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Rusland
Studielast 3 à 4 uur (incl. korte docu kijken en stukken lezen)
Werkvorm individueel
Focus ruimte: Rusland
Je leert de betekenis van de ruimte te analyseren.
Gemaakt door Janneke Blok
Bron Bron 1: aflevering In Europa: 1917 – Rusland (35 min.)
Bron 2: artikel over Rusland

In een interview met de Boekenkrant zegt Marente de Moor over Foon:
‘De eenzaamheid van deze vrouw [Nadja], de twijfels en het op zichzelf teruggeworpen zijn – het is een verhaal dat zich ook net zo goed in Mexico, Frankrijk of Italië had kunnen afspelen. Aan de andere kant vormde Rusland wel een heel goed decor. Niet alleen omdat ik het gebied waar het verhaal zich afspeelt goed ken, maar ook omdat net als de hoofpersoon de mensen in Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de jaren negentig heel erg op zoek waren naar een nieuwe versie van hun eigen verhaal.’ 


A

Bekijk een aflevering van de documentaireserie In Europa over de geschiedenis van Rusland (bron 1) en lees vervolgens het artikel ‘Rusland, waar heden en verleden worden verzonnen’ (bron 2). Het is een ingewikkelde tekst, dus maak je geen zorgen als je niet alles begrijpt. Maak tijdens zowel het lezen van het artikel als het kijken van de documentaire aantekeningen, waarbij je je focust op de manier waarop met de werkelijkheid/geschiedenis wordt omgegaan.  


B

Hoe gaat Nadja in Foon om met haar eigen levensgeschiedenis/de werkelijkheid? Laat aan de hand van concrete voorbeelden uit Foon (tip: herlees zo nodig het laatste hoofdstuk) zien dat er overeenkomsten bestaan met hoe in Rusland wordt omgegaan met de werkelijkheid/geschiedenis.


C

Toen Marente de Moor in Rusland woonde, schreef ze columns voor De Groene Amsterdammer over het land, die gebundeld zijn in Petersburgse vertellingen (te leen bij de (online) bibliotheek).
Lees drie van deze columns: ‘Beer en bier’, ‘Moesja’ en ‘De Russische ziel’.

  1. Welk beeld geven de columns jou van Rusland? Komt dit overeen met het beeld dat in Foon wordt geschetst van het land?
  2. De Moor vertelt in het programma Letteren Live dat ze in Foon het ‘Russische sprookje’ juist wilde ontkrachten: ‘Het gevecht met de clichés is wat je als schrijver met elke zin probeert te leveren.’
    Hoe doet ze dat? En wat zegt deze uitspraak over haar literatuuropvatting? Speekt deze visie ook uit Foon?


D

Reageer nu op de uitspraak van de schrijfster aan het begin van deze opdracht. Wat vind jij? Had Foon zich net zo goed in een ander land kunnen afspelen of vind je Foon wel echt een ‘Russisch verhaal’? Oftewel: zou de betekenis van de roman nog even sterk zijn/veranderen als de schrijfster had gekozen voor een andere context/ruimte? Maak voor het beantwoorden van deze vraag en je argumentatie gebruik van je bevindingen bij A, B en C. (300 woorden)