Franklin: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Franklin
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert nadenken over de manier waarop personen in een roman vorm krijgen
Gemaakt door Jan Erik Grezel

Er zijn uitzonderingen, maar in vrijwel elk boek draait het om figuren, mensen die in het verhaal optreden. Je krijgt een beeld van deze personages op grond van allerlei dingen die je in het boek over hen leest. Sommige schrijvers blinken uit in het ‘neerzetten’ van de karakters, niet zelden door rake beschrijvingen in plaats van uitvoerige. Je leert de personages kennen, terwijl je daarvóór nog niets over hen wist. De personages hoeven overigens niet per se heel duidelijk mensen van vlees en bloed te zijn. Maar herkenbaarheid is misschien wel een pre.

1 Heb je een voorkeur voor bepaalde personages in boeken? Lees je bijvoorbeeld het liefst over leeftijdgenoten of mensen die iets ouder (of jonger) zijn? Denk ook aan kenmerken als sekse, herkomst en bezigheden. Leg je voorkeur uit.
2 Kun je voorbeelden noemen van romanpersonages die jou helemaal niet aanspraken? Hoe kwam dat?
3 Hoe leer je een (belangrijk) personage in een boek het liefste kennen? Je mag meerdere mogelijkheden kiezen, maar licht je antwoord toe. Door:

  • beschrijvingen van zijn/haar handelingen, uitspraken en uiterlijke, menselijke kenmerken, zoals de schrijver die direct weergeeft
  • beschrijvingen die andere personen geven van dat personage, en door ideeën en oordelen van anderen over hem/haar
  • te lezen wat een personage denkt, wat voor ideeën en fantasieën de persoon heeft en wat je verder te weten komt over de gevoelswereld van de figuur


B

Het is duidelijk dat Franklin de hoofdpersoon is in Franklin.
1 Op welke manier krijg je een beeld van deze jongen? Vergelijk daarvoor wat je hierboven op onder A hebt geantwoord.
2 Beantwoord de vraag ook voor Charles, Isabelle, Angela en Michelle.


C

Sommige personages blijven schimmig in het verhaal.
1 Wie zijn dat?
2 Hoe kom je toch wat over hen te weten?
3 Waarom zou de schrijver deze figuren wat vaag en ongrijpbaar gehouden hebben?


D

Volgens een criticus is er een ‘oude theorie die zegt dat een goed boek de lezer altijd de gelegenheid geeft zich op de een of andere manier met een van de personages te identificeren’. Volgens hem is dat bij Franklin moeilijk.
Wat vind jij? Kun jij je (enigszins) identificeren met het hoofdpersonage uit het boek? Zo ja, hoe komt dat? Zo nee, waarom niet?