Franklin: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Oordeel

De meeste bronnen bij deze opdracht zijn recensies die je op LiteRom kunt vinden. Voor het gebruik van LiteRom geldt: je moet lid zijn van de plaatselijke bibliotheek; dan kun je inloggen met je bibliotheekaccount.

Titel Franklin
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Oordeel
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus literaire oordelen
Je leert je eigen mening vormen n.a.v. literaire oordelen in recensies
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1. Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 182-192.
2. Recensie Trouw (LiteRom)
3. Recensie HP|De Tijd (LiteRom)
4. Recensie de Volkskrant (LiteRom)

Als er in kranten of tv-programma’s hoog wordt opgegeven over een roman, schiet de verkoop omhoog. Maar van wie zijn die positieve oordelen afkomstig? Misschien wel van lezers die een heel andere smaak hebben dan jij.
Over Franklin zijn zeer uiteenlopende recensies verschenen.

A

1 Hoe bepaal jij de keuze van een boek dat je gaat lezen? Door wie laat jij je beïnvloeden in je keuze? Vrienden, je ouders, docenten?
2 Lees jij wel eens recensies op internet of in de krant? Kijk je naar tv-programma’s waarin boeken besproken worden? Zo ja, wat vind je daarvan? Zo nee, waarom niet?
3 In hoeverre laat jij je oordeel over boeken bepalen door wat (professionele) lezers van die boeken vinden?
4 Stel: je hoort iemand heel enthousiast praten over een boek (“schitterend, spannend, prachtig beschreven, fascinerend, kon niet stoppen met lezen”). Jij gaat het boek lezen, maar het valt je zwaar tegen. Heb je die ervaring wel eens gehad? Zo ja, kon je vaststellen wat het verschil in oordeel veroorzaakte?


B

1 Lees bron 1, vooral blz. 183. Heb jij ook criteria die niet in bron 1 genoemd staan?
2 Lees de drie recensies over Franklin (bron 2, 3 en 4). In hoeverre voldoen de drie recensies aan de criteria voor recensies uit bron 1, blz. 183?
3 Wat zijn de belangrijkste verschillen in de beoordeling? Noem minstens drie aspecten van de roman die in de uiteenlopende beoordeling betrokken worden.
4 Bekijk de argumenten die bij recensies een rol spelen zoals verwoord in bron 1.
a Welke argumenten hanteren de recensenten die negatief oordelen over Franklin?
b Wat stelt Tom van Deel daartegenover?
c Wiens oordeel vind jij het beste beargumenteerd? 


C

Wat is nu jouw uiteindelijke oordeel over het boek? Komt dat overeen met iets wat je in de bronnen gelezen hebt? Als jouw oordeel afwijkt, waarin zit dat dan?