Franklin: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Prijs

Titel Franklin
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Prijs
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel en als tweetal
Focus literaire prijzen
Je leert nadenken over de argumentatie om schrijvers een prijs toe te kennen.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron Juryrapport LLP 2001

Deze opdracht maak je gedeeltelijk individueel, gedeeltelijk samen. (Eventueel kan de hele opdracht ook individueel worden uitgevoerd.) 

Tot veler verrassing won Tomas Lieske de Libris Literatuur Prijs 2001 met zijn roman Franklin. Hij liet daarmee de grote kanshebbers Erwin Mortier (Mijn tweede huid) en Bernlef (Boy)
achter zich. Saillant detail: het juryrapport vermeldde dat ‘een meerderheid van de jury’ van oordeel was dat Tomas Lieske de prijs verdiende. Blijkbaar is er behoorlijk gesteggeld over de keuze.


A [individueel]

Schrijf ieder vijf persoonlijke criteria op waaraan volgens jou literatuur moet voldoen. Als jij in een literaire jury zou zitten, zou je de boeken zeker op deze vijf eisen beoordelen. Leg ook uit waarom die criteria voor jou belangrijk zijn. Noteer je antwoorden in onderstaande tabel. 

Criterium Argument
1.
2.
3.
4.
5.

B [samen]

1 Lees bron 1. Dit is het juryrapport van de Libris Literatuur Prijs die in 2001 aan Lieske werd toegekend voor de roman Franklin.
Probeer uit het juryrapport de criteria af te leiden die de jury gehanteerd heeft om tot deze keuze te komen.
2 Noteer de criteria in het schema en vermeld daarachter zo mogelijk de argumenten. Het kan zijn dat je het schema niet helemaal kunt invullen.

Criterium jury LLP Argument
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C [samen]

1 Bekijk de bovenstaande argumenten allemaal nog eens, zowel die onder A genoemd zijn als die onder B. Bepaal in hoeverre Franklin voldoet aan jullie criteria.
2 Schrijf samen een reactie op de toekenning van de Libris Literatuur Prijs aan Tomas Lieske voor Franklin. Jullie moeten een afgewogen en beargumenteerd oordeel geven over deze toekenning. Was die terecht of niet?