Het bloed in onze aderen: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Voordat hij Het bloed in onze aderen publiceerde, had Bulnes drie romans geschreven die allemaal in de ziekenhuiswereld spelen. Deze roman is dus wel iets heel anders. Maar wat is dit nu eigenlijk voor een soort boek?

Titel Het bloed in onze aderen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert het belang van genre-indeling bepalen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
(Literaire) theorie 'Genreleer: Genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50

Vraag 1


a. Let jij bij het kiezen van een boek wel eens op pictogrammen of genre-icoontjes zoals hierboven afgebeeld? Wat zijn volgens jou de voordelen als je vooraf weet tot welk genre een boek behoort?
b.
Zouden er ook nadelen zijn als je weet tot welk genre een boek behoort? Leg uit.   


Vraag 2


a. Bulnes typeert zelf Het bloed in onze aderen als een 'oorlogs-roman-noir-politieke-horror-thriller'.   
Zoek op - bijvoorbeeld in Basisboek literatuur - wat de kenmerken zijn van de genoemde genres. Noteer die kenmerken in de tweede kolom van de tabel hieronder. (Let op: in plaats van het Franse 'roman noir' wordt meestal de Engelse aanduiding 'gothic novel' gebruikt.)
b. Geef in de derde kolom aan bij welk deel (of welke delen) van Het bloed in onze aderen deze genre-aanduiding het best past.
c. Noteer in de vierde kolom welke genre-aanduiding het beste past voor het boek als geheel (nummer 1) tot en met de aanduiding die wat dat betreft het meest misleidend is (nummer 5).
d. Op Lezenvoordelijst.nl wordt Het bloed in onze aderen een historische roman, psychologische roman, gothic novel en thriller genoemd. Zoek uit wat de eerste twee typeringen inhouden, en bespreek de keuzes van de redactie van Lezenvoordelijst: in hoeverre zijn deze aanduidingen volgens jou van toepassing op deze roman?
e. Als je inmiddels zelf een betere omschrijving heb bedacht voor dit boek, noteer die dan nu, en geef je argumenten.   


Vraag 3


a. Je hebt nu een tijdje nagedacht over genres, in verband met het boek van Bulnes. Was dat zinvol? Geeft het je, achteraf, misschien meer houvast voor het begrijpen van het boek?
b. Vergelijk je antwoord op de vragen bij 3a tot slot nog even met je antwoorden bij vraag 1. Zijn er verschillen?

(Literaire) theorie

'Genreleer: Genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50

Genre Kenmerken genre Past bij deel... Past bij het geheel
Oorlogsroman
Roman noir
Politiek roman
Horror
Thriller