Het bloed in onze aderen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Decor

Deze opdracht is vooral bedoeld voor lezers die Barcelona kennen doordat ze er zelf geweest zijn of door het lezen van de romans van Carlos Ruiz Zafón.

We gaan in deze opdracht naar de 'Stad der wonderen': Barcelona. Deel drie, vier en vijf van Het bloed in onze aderen spelen geheel of gedeeltelijk in Barcelona in 1912 en 1922-1923.

Titel Het bloed in onze aderen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Decor
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus decor
Je leert reflecteren op de betekenis van het decor.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 awbruna.nl | pagina over Carlos Luiz Zafón op de site van zijn uitgever
Bron 2 YouTube | Loes over De gevangene van de hemel
Bron 3 YouTube | over De gevangene van de hemel
Bron 4 nrc.nl | Arjen Fortuin, 'De gieren aten alleen officieren'
Bron 5 Wikipedia | 'Barcelona (Spanje)'

Vraag 1


a. Zoek een plattegrond van Barcelona en maak een kopie/print op A4-formaat.   
b. Markeer in kleur op deze plattegrond een aantal belangrijke  bezienswaardigheden: de Sagrada Família, Casa Milà, de Ramblas, Camp Nou (het stadion van Barça), enz. Als jij zelf in Barcelona bent geweest, geef je natuurlijk ook aan waar je logeerde, het beste tapasrestaurantje en andere plekken waar je een speciale herinnering aan hebt. Geef ook de richting aan naar het vliegveld Llobregat.   
c. Neem van p. 246 van Het bloed in onze aderen de belangrijkste plaatsen over uit deze roman; doe dat in een andere kleur.   


Vraag 2


Carlos Ruiz Zafón heeft een paar bestsellers geschreven die in Barcelona spelen: De schaduw van de wind, Het spel van de engel, De gevangene van de hemel en Het labyrint der geesten.   
a. Ga het Internet op om je een beeld te vormen van deze boeken - voor zover je ze niet al uit eigen ervaring kent. Je kunt bijv. de site van Zafóns uitgever bezoeken (bron 1) of zijn eigen Facebookpagina. Bekijk het filmpje van Loes (bron 2), die in 1 minuut uitlegt 'why I love this book'. Bekijk hier ook het filmpje van tweeënhalve minuut (bron 3) over De gevangene van de hemel, dat een mooi sfeerbeeld van het oude Barcelona geeft.   
b. Markeer op de plattegrond de plaats waar het 'Kerkhof der Vergeten Boeken' zich zou moeten bevinden. Als je ook andere belangrijke plekken uit Zafóns roman kunt plaatsen, doe dat dan vooral. Uiteraard in weer een andere kleur.   
c. Het verhaal van Het spel van de engel gaat chronologisch gezien vooraf aan De schaduw van de wind. Het spel van de engel speelt gedeeltelijk in dezelfde tijd als Het bloed in onze aderen: het Barcelona van de jaren '20. Is het beeld dat je van het leven in Barcelona krijgt via - informatie over - Het spel van de engel in overeenstemming met de wereld die Bulnes schetste?    


Vraag 3


a. Bulnes wordt in besprekingen van Het bloed in onze aderen her en der vergeleken met Zafón. Zo schrijft Arjen Fortuin in zijn recensie (bron 4): 'De verhaallijnen worden door Bulnes met grote vaardigheid in de hand gehouden, waarbij hij om de zoveel pagina's zijn lezers bij de les houdt door een fysieke confrontatie. Wat dat betreft heeft hij goed gekeken naar schrijvers als Carlos Ruiz Zafón, zij het dat Bulnes niet geplaagd wordt door de neiging tot platheid en pathos die het werk van de Spaanse superseller vaak zo onverteerbaar maakt.' Als je Zafón zelf gelezen hebt: ben jij het eens met Fortuin? En als je Zafón (nog) niet kent: klopt het volgens jou 'dat Bulnes niet geplaagd wordt door de neiging tot platheid en pathos'? Licht je antwoord toe.   
b. Kun jij zelf inmiddels op basis van wat je van en/of over Zafón gelezen hebt, overeenkomsten met Bulnes noemen? In hoeverre heeft Bulnes de kunst van Zafón afgekeken?   


Vraag 4


Als je op Wikipedia Barcelona bezoekt (bron 5), lees je veel over allerlei facetten van de stad, maar niets over de literaire kant. Dat kan toch niet waar zijn? Schrijf dus een mooie informatieve alinea voor Wikipedia, waarin je dit rechtzet. Geef zowel Bulnes als Zafón een plaats in jouw tekstje. Als je nog meer romans over Barcelona aan de orde wilt stellen (Eduardo Mendoza misschien?) is dat natuurlijk prima.   


Vraag 5


Geef ten slotte beknopt antwoord op de volgende vragen; gebruik voor het geheel ongeveer 150 woorden.
a. Behalve Barcelona dienen ook de omgeving van Annual (Marokko), Madrid en Palencia als decor in Het bloed in onze aderen. Heb jij je een duidelijke voorstelling kunnen maken van de verschillende plaatsen van handeling in dit boek?   
b. Maakt het, in het algemeen, voor jou uit waar een verhaal zich afspeelt?   
c. Heb jij er, in het geval van Barcelona, bij het lezen iets aan gehad dat je die stad uit eigen ervaring kende en/of uit de boeken van Zafón? En was het leuk om er weer terug te komen?