Het bloed in onze aderen: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Perspectief

Dat Het bloed in onze aderen afwisselend verteld wordt, kan niemand ontgaan. Maar hoe is Bulnes nu eigenlijk te werk gegaan? En belangrijker nog: werkt het?

Titel Het bloed in onze aderen
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de keuzes m.b.t. het vertelpectief.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 reinswart.blogspot.nl | Rein Swart, 'Bordkartonnen relaas over politieke en menselijke hartstochten'

Vraag 1


a. Kijk nog eens terug naar de eerste acht bladzijden van deel 1. Beschrijf de twee vertelsituaties die je daar aantreft, en leg uit hoe de onderlinge verhouding tussen beide is.    
b. Veel lezers realiseren zich pas tegen het eind van deel 1 (p. 69-72) dat ze op het verkeerde been zijn gezet. Welke vergissing hebben zij - en jij misschien ook? - gemaakt? Welke rol spelen de in vraag 1a beschreven vertelsituaties hierbij?   


Vraag 2


a. In deel 2 komen we al snel terug bij Augusto Santamaría. Hoe is de vertelsituatie in dit tweede deel?   
b. Een bijzonder gedeelte vinden we op p. 205-207. Leg uit wat hier, verteltechnisch, aan de hand is.   


Vraag 3


a. Deel 3 is ongetwijfeld het meest bizarre deel van de roman. Beschrijf nauwkeurig hoe Bulnes dit deel in elkaar heeft gezet; probeer ook de verschillende verhaallijnen binnen dit deel te dateren. Let er bij je beschrijving ook op wat er vanaf p. 328 gebeurt.   
b. Vind je dat Bulnes' aanpak in dit deel heeft bijgedragen aan de spanning? Leg uit waarom wel/niet.   


Vraag 4


Recensent Rein Swart schrijft over deze roman: 'In de vijf delen worden verschillende vertelstijlen afgewisseld, zoals in deel vier en vijf het chronologische verslag. De hoofdstukken bestaan uit korte fragmenten waarbij Bulnes heen en weer pendelt tussen twee situaties en daarbij steeds een cliffhanger hanteert. Helaas wordt dat te veel een maniertje.' (bron 1) Ben jij dit met Swart eens, of vind jij de afwisseling van vertelperspectief en het pendelen tussen situaties wél functioneel? Motiveer je antwoord.   


Vraag 5


Het boek begint én eindigt met een passage uit de correspondentie/memoires van Santamaría.   
a. Welke functie heeft de passage aan het begin (p. 7), en welke functie heeft die aan het eind (p. 623)?   
b. Het hele boek door ben je zulke citaten tegengekomen. Hoe heeft dat voor jou gewerkt?
c. Het hele boek door? In het derde deel staan geen stukjes van de hand van Santamaría. Of toch? Hoort het citaat op p. 244-245 volgens jou bij deel 2 of bij deel 3? Licht je keus toe.   


Vraag 6


Ten slotte. Stel dat Bulnes voor zijn hele boek gekozen had voor een alwetende verteller. Of hij had alles rechtstreeks als memoires van Santamaría gepresenteerd: in de ik-vorm, terugblikkend. Zou de roman beter of slechter zijn geweest dan wat jij nu gelezen hebt? Licht je antwoord toe.