Het leven uit een dag: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Het leven uit een dag
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de ontwikkeling van een personage onderzoeken
Gemaakt door Cilla Geurtsen

A


Vraag 1


Het karakter van mensen verandert door de jaren heen. Jij bent zelf de afgelopen jaren vast ook behoorlijk veranderd. Noteer in tabel 1 bondig hoe je in de verschillende periodes van je leven dacht over de genoemde onderwerpen. Je mag volstaan met twee à drie zinnen per vakje.


Tabel 1

Basisschool Brugklas Nu
Ouders
Vriendschap
Verliefdheid
Godsdienst
De dood

B


Vraag 1


Het personage Benny maakt in Het leven uit een dag ook een ontwikkeling door. Je zou zijn leven ook in verschillende fases kunnen opdelen. Vul in tabel 2 in welke ontwikkeling Benny doormaakt. Denk ook na over de 'toekomst' van Benny.

C


Op scholieren.com zijn veel meningen van leerlingen over boeken die ze gelezen hebben te vinden. Dit schrijft Ruben (4 vwo) over de ontwikkeling van de personages uit Het leven uit een dag:

'In het boek komen drie belangrijke personages voor: Benny, Gini en de blinde man. Ze zijn realistisch op die manier, dat met name in het begin geen vreemde karaktertrekken zich voor doen. Later beginnen de blinde en Benny wel rare dingen te doen, wat het boek dan ook niet ten goede komt, omdat je ze in het begin begreep, met ze meeleefde. Als je eerst in iets vertrouwde, wat dan later onbegrijpelijk wordt, word je als lezer op het verkeerde been gezet. In het begin zijn het allemaal sympathieke mensen, maar later in het boek ga je ze een beetje verachten, keer je je een beetje van hen af.'


Vraag 1


Noteer in ongeveer 75 woorden of je het ermee eens bent of niet en waarom dat het geval is.


D


Vraag 1


Zoek op scholieren.com naar nog twee meningen over de ontwikkeling van het personage Benny. Deze meningen moeten over een ander aspect gaan dan bij C aan de orde is geweest. Noteer deze meningen. Reflecteer vervolgens weer in 75 woorden op deze meningen. 


Vraag 2


Stel je voor: uiteindelijk sterft Benny nadat hij nog vele jaren in de hel geleefd heeft voor een tweede keer. Hij heeft nog een kans om toch in de hemel terecht te komen. Een psychiater moet hem onderzoeken en een oordeel over hem schrijven. Jij bent die psychiater en je beschrijft in een verslag van ongeveer 350 woorden kort de karakterontwikkeling van Benny. Je richt het verslag aan de God uit het boek en je moet uiteindelijk tot een conclusie komen: geschikt voor de hemel of ongeschikt. Jouw persoonlijke mening over de karakterontwikkeling van Benny moet ook duidelijk naar voren komen. Je mag ook de meningen van leerlingen op scholieren.com aan bod laten komen.