Het leven uit een dag: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Betekenis

Titel Het leven uit een dag
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus betekenis
Je leert reflecteren op betekenisaspecten van de roman
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron npo.nl | 'College Tour: Desmond Tutu' (vanaf min. 23:00)

A


Vraag 1


Vrijwel iedere gelovige denkt anders over het bestaan van een hemel en een hel. Aartsbisschop Desmon Tutu was te gast bij College Tour en vertelde daar een verhaal over de hemel en de hel. Bekijk eerst dit fragment (bron 1).


B


Vraag 1


Zoek nu eens uit hoe het zit met:

  • Hemel en hel bij hervormden
  • Hemel en hel bij katholieken
  • Hemel en hel bij moslims
  • Hemel en hel bij joden
  • Hemel en hel bij gereformeerden

Noteer jullie bevindingen en natuurlijk de bronnen die jullie gebruikt hebben.


C


Vraag 1


Beschrijf in 100 à 150 woorden hoe het zit met hemel en hel in Het leven uit een dag. Hoe denkt men dat beide eruit zien en hoe zien ze er uiteindelijk uit in het boek?


Vraag 2


Waarom denken jullie dat Van der Heijden ervoor gekozen heeft de hel op deze manier te beschrijven? Lijkt de manier waarop Van der Heijden de hemel en de hel beschrijft ook op de beschrijving van de hemel en hel uit een bepaalde traditie? Gebruik ongeveer 100 woorden voor jullie antwoord.


Vraag 3


Beschouwen jullie Het leven uit een dag als een aanval op de traditie die jullie bij 2 hebben gekozen? Is het boek te beschouwen als een aanval op het geloof?


Vraag 4


Bereid tot slot samen een betoog voor (mondeling, 10 minuten) waarbij je de volgende stelling aanvalt of verdedigt: 'Van der Heijden heeft met Het leven uit een dag een aanval op een geloofsovertuiging geschreven.'