Het leven uit een dag: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literaire waarde

Ieder jaar wordt in oktober bekendgemaakt wie dat jaar de Nobelprijs voor de literatuur wint. We wachten al jaren op een Nederlandse prijswinnaar. Mulisch is jarenlang genoemd als mogelijk winnaar, maar kreeg de prijs nooit. Ook de naam van Cees Nooteboom zoemt al jaren rond.

Titel Het leven uit een dag
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literaire waarde
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus literaire waarde
Je leert reflecteren op de literaire waarde van het werk van Van der Heijden
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 nobelprize.org | officiële website van de Nobelprijs
Bron 2 literaireprijzen.nl | een overzicht van meer dan 500 Nederlandse en Vlaamse literaire prijzen

A [individueel]


Vraag 1


Schrijf ieder vijf persoonlijke criteria op waaraan volgens jou literatuur moet voldoen. Als jij in een literaire jury zou zitten, zou je de boeken zeker op deze vijf eisen beoordelen. Leg ook uit waarom die criteria voor jou belangrijk zijn. Deze deelopdracht maak je alleen.

Persoonlijke criteria Argument
1 Een boek moet altijd ... zijn.
2 Een boek moet altijd ... zijn.
3 Een boek moet altijd ... zijn.
4 Een boek moet altijd ... zijn.
5 Een boek moet altijd ... zijn.

B [samen]


Vraag 1


Ga samen op zoek naar de criteria die de jury van de Nobelprijs voor literatuur hanteert. Begin met zoeken op de officiële site van de prijs (bron 1). Noteer tien belangrijke criteria, noteer de vindplaats en noteer ook, indien te vinden, de argumentatie die bij de criteria hoort. Vul daarna samen onderstaand schema in. 

Criterium Nobelprijs Bron Argument
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C [samen]


Vraag 1


Bekijk je bovenstaande argumenten allemaal nog eens en leg Het leven uit een dag naast deze criteria. Schrijf op of het boek aan jullie criteria en die van de Nobelprijsjury voldoet.


Vraag 2


Van der Heijden heeft nog veel meer geschreven en nog veel meer prijzen gewonnen. Ga op zoek naar vijf bronnen waaruit duidelijk wordt welke argumenten er gebruikt zijn om hem die prijzen te laten winnen. Wanneer er opmerkingen gemaakt worden over de thema's die Van der Heijden vaak aansnijdt, dan noteer je die ook. Bron 2 kan je op weg helpen.

Prijs Argument Bron Thematiek
1
2
3
4
5

D [samen]
 

Vraag 1


Schrijf samen een aanbevelings- of afbevelingsbrief naar het Nobelprijscomité. Beargumenteer daarin waarom jullie vinden dat Van der Heijden wel of niet voorgedragen moet worden voor de Nobelprijs. Ga daarbij in op de thematiek van het werk van Van der Heijden en de diverse criteria die jullie omschreven en gevonden hebben. Ondersteun jullie argumenten met voorbeelden uit Het leven uit een dag