Karakter: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Relatie tussen personages

'Wie ben ik?' Zodra je je bezighoudt met die gedachte denk je aan de mensen met wie je het meest te maken hebt: ouders, vriendinnen, vrienden, anderen die je dagelijks meemaakt en die belangrijk voor je zijn. Je bent uniek, maar tegelijk word je bepaald door wie die anderen zijn, wie zij zijn in relatie tot jou.

Titel Karakter
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Relatie tussen personages
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus relaties tussen personages
Je leert de relaties tussen de belangrijke personages van een roman analyseren
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1


Maak een relatieweb waarin jijzelf het middelpunt bent. Aan het eind van de draden schrijf je de namen van degenen die iets voor je betekenen. Naast de draden schrijf je de aard van de relatie en als je dat wilt ook de kwaliteit ervan.


Vraag 2


(Optioneel) Wissel de relatiewebben uit met je werkpartner en bespreek ze.


Vraag 3


(Optioneel) Beschrijf jezelf aan de hand van het web aan de ander. Je kunt het ook andersom doen: je beschrijft de ander aan de hand van zijn/haar web.


B


De volgende opdracht gaat over de relatie van Jacob Katadreuffe met de belangrijke en minder belangrijke mensen om hem heen.


Vraag 1


Maak een web met in het midden de naam Jacob Willem Katadreuffe.


Vraag 2


Inventariseer individueel alle mensen met wie hij te maken heeft. Wissel je lijstjes uit, bespreek ze en maak samen het definitieve lijstje.


Vraag 3


Aan de uiteinden van de draden plaatsen jullie de namen van mensen met wie hij te maken heeft. Je begint met de vier belangrijkste (zie p. 253 en 254) en daarna noem je de overige.


Vraag 4

Individueel: geef met een paar steekwoorden (bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden) de aard van de relaties aan. Bespreek ook deze lijstjes met elkaar.


Vraag 5

Schrijf de woorden net als in opdracht A naast de draden van het definitieve spinnenweb, zodat je direct ziet hoe de relatie tussen Katadreuffe en die persoon getypeerd kan worden.


Vraag 6

Bestudeer de Literaire theorie. Geef daarna een beschrijving van Katadreuffe zoals jij die aan een vriend(in) zou verwoorden; je betrekt hierin zoveel mogelijk typeringen van zijn relaties. Gebruik maximaal honderd woorden.
 

(Literaire) theorie

'Personages', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 106-108