Karakter: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Gedrag van personages

'Of meegewerkt,' zei hij langzaam, én duidelijk, én schor, maar zacht.'
Karakter, p. 250 

Het is misschien wel de vreemdste uitspraak in dit verhaal: vader Dreverhaven, 'die vervloekte oude schobbejak' (p. 251), brengt zijn zoon Jacob Katadreuffe helemaal in verwarring; maar hij herneemt zich: 'Zo hardde hij zich staalhard.'

Je zult, als je dit leest, vast wel aan je eigen situatie gedacht hebben: je zult maar zo'n vader hebben! In deze opdracht ga je een aantal vader-zoonrelaties waarin de keihard is met elkaar vergelijken.

Titel Karakter
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Gedrag van personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus gedrag van personages
Je leert reflecteren op motieven van personages voor hun handelen en het vormen van een oordeel daarover
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 dailymotion.com | Johnny Cash, 'A Boy Named Sue', [live opname in de gevangenis van San Quentin]
Bron 2 azlyrics.com | Johnny Cash, 'A boy named Sue' [tekst]
Bron 3 dbnl.org | Ralf Grüttemeijer, 'Over Bordewijks Karakter'

Vraag 1


Luister en kijk naar Johnny Cash, 'A Boy Named Sue' (bron 1). Bekijk ook de tekst (bron 2). Noteer de zinnen die als motto hadden kunnen dienen bij Karakter.


Vraag 2


Lees het artikel van Ralf Grüttemeijer, 'Over Bordewijks Karakter', speciaal het laatste gedeelte, over de opvoeding van Frederik de Grote (bron 3).


Vraag 3


Noteer de overeenkomsten en verschillen tussen Dreverhaven, de vader van Sue en de vader van Frederik de Grote.


Vraag 4


Noteer de overeenkomsten en verschillen in reactie tussen Jacob en Sue; geef je oordeel over hun reacties.


Vraag 5


Lees de literaire theorie. Geef nu in maximaal vijftig woorden, goed beargumenteerd, een duidelijk antwoord op de vraag: heeft Dreverhaven Jacob nu altijd tegengewerkt ('die mij mijn hele leven heeft tegengewerkt'- p. 250) of heeft hij meegewerkt, zoals hijzelf beweert?


Vraag 6


Ga naar de oudersvannu.nl en tik het zoekwoord 'vader' of 'vaders' in. Lees de bijdragen die je op deze manier vindt. Schrijf daarna een tekst van maximaal honderd woorden waarin je een persoonlijk oordeel geeft over vaders die op handelen zoals de drie die je bij vraag 3 hebt vergeleken. Zouden ze in deze tijd passen? Zouden ze in deze tijd nodig zijn? Is hier sprake van liefde? Is hier sprake van een ander opvoedingsdoel? Is zo'n vader goed voor je? Verwijs ook naar de voorbeelden die je nu kent. Schrijf sterk gericht op de lezers van deze website.