Karakter: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Ontwikkeling personage

Titel Karakter
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Ontwikkeling personage
Studielast 3 uur; extra opdracht 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus ontwikkeling personage
Je leert reflecteren op de veranderende waardering van personages voor andere personages
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Neem drie goede vrienden of vriendinnen in gedachten en ga eens na welke veranderingen in jouw waardering voor hen zich hebben voorgedaan in de afgelopen jaren.


Vraag 1 [individueel]


Noteer in drie kolommen achtereenvolgens de naam van de persoon, hoe je waardering eerst was en hoe die later was.


Vraag 2 [samen]


Wissel de lijstjes uit en bespreek ze.


B


Misschien is het je opgevallen: in Bordewijks uitgebreide beschrijvingen van personages komen altijd positieve en negatieve waarderingen voor. Letten we op de waardering die Jacob heeft voor andere personages, dan zien we daarin vaak veranderingen optreden.


Vraag 1


Bestudeer de Literaire theorie. Stel individueel vast welke relaties Jacob heeft met andere mensen. Leg jullie rijtjes naast elkaar en stel een definitief rijtje samen (minimaal zes).


Vraag 2


Noteer die namen in kolom 1 van de onderstaande tabel; breng een volgorde belangrijk - minder belangrijk voor Jacob aan.


Vraag 3


Noteer in de middelste kolom in telegramstijl de eerste waardering van Jacob voor deze persoon die je in het verhaal tegenkomt.


Vraag 4


Noteer in de laatste kolom in telegramstijl de veranderde waardering van Jacob voor deze persoon.


Vraag 5


Formuleer nu, na gezamenlijk overleg, in ongeveer honderd woorden jullie conclusie. Verwerk daarin de vraag:

Hebben de veranderde waarderingen te maken met veranderingen in dat personage of met de ontwikkeling van Jacob?


Extra


Kan individueel uitgevoerd worden.

Herlees het gedeelte van de ontmoeting tussen Jacob en Lorna te George (p. 236 - 240).


Vraag 1


Breng de veranderde waardering van Lorna te George voor Jacob Katadreuffe op dezelfde manier als hierboven in kaart.


Vraag 2


Heeft deze veranderde waardering te maken met een verandering in haar of een verandering in hem? Gebruik ongeveer vijftig woorden.


Tabel

Persoon Aanvankelijke waardering Latere waardering
moeder
vader
Jan Maan
...
...
...

(Literaire) theorie

'Personages', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 106-106