Karakter: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Motto

Opvallend in Karakter is de ontwikkeling die Jacob Katadreuffe doormaakt. Daarnaast zie je de grote zelfdiscipline waarmee hij die ontwikkeling mogelijk maakt. Naast het grote succes dat deze inspanningen hem brengen, zie je steeds sterker ook zijn eenzaamheid. Over het enigszins raadselachtige motto en het verband met Jacobs ontwikkelingsgang is veel gediscussieerd en gespeculeerd. (Bestudeer indien nodig de Literaire theorie.) Meestal wordt het opgevat als beschrijving van Jacobs toestand aan het eind van het verhaal: als hij de voorlopige balans opmaakt van zijn leven, moet hij vaststellen dat hij niet alleen een stuk wijzer geworden is, maar ook treuriger. Ralf Grüttemeijer denkt hier heel anders over.

Titel Karakter
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Motto
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus motto
Je leert reflecteren op de betekenis van het motto en beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron dbnl.org | Ralf Grüttemeijer, 'Over F. Bordewijks Karakter'

Vraag 1


Zoek het gedicht op van Coleridge waaruit het motto is genomen, lees het en geef een korte beschrijving.


Vraag 2


Lees dan bron 1. Noteer voor jezelf de belangrijkste opvattingen van Grüttemeijer en diens argumenten.


Vraag 3


Noteer dan kort je eigen mening en argumenten daarvoor; die ontleen je natuurlijk ook voor een deel aan de roman.


Vraag 4


Schrijf ten slotte een betoog van 600-750 woorden waarin je de mening van Grüttemeijer kritisch beoordeelt en afzet tegen je eigen mening; gebruik de vier begrippen ontwikkeling, zelfdiscipline, succes en eenzaamheid. Je eindigt met een stellige conclusie.

(Literaire) theorie

'Motto', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur.  Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 100