Karakter: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verfilming

Titel Karakter
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Verfilming
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus verfilming
Je leert verschillen tussen de roman en de verfilming analyseren en beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron youtube.com | Karakter (film)

A


Vraag 1


Kijk samen naar de verfilming van Karakter door Mike van Diem (bron 1). Jullie weten misschien dat hij hiermee diverse Gouden Kalveren en zelfs de Oscar heeft gewonnen voor de beste buitenlandse film.


B


Je kent ze wel: uitspraken als 'Ik vond het boek veel mooier' of 'In de film zat wel meer actie, maar ik had het me tijdens het lezen van het boek heel anders voorgesteld.'

Ook al vind je de film erg goed, je kunt, als je het boek eerder had gelezen, het idee hebben dat je het boek beter vond. Of je vond bepaalde dingen in het boek beter dan in de film, en bij andere dingen vond je de film juist weer beter. Misschien vond je zelfs de film in zijn geheel beter.

Je moet nu de volgende opdrachten uitvoeren om uiteindelijk tot een afgewogen oordeel te komen. Zet alle denkstappen eerst individueel, waarna je door discussie tot een gezamenlijk oordeel komt. Lukt dat niet, dan geef je de oordelen van beiden. Gebruik het schema.


Vraag 1


Formuleer eerst de strekking, het thema, het grondmotief, de visie die Bordewijk in en door de tekst weergeeft. Betrek hierbij titel en motto van het boek.


Vraag 2


Wissel jullie opvattingen met elkaar uit en bespreek ze.


Vraag 3


Bepaal nu jullie gezamenlijke opvatting en noteer die.


C


Vraag 1


Voeg aan de gegeven aspecten in de tabel hieronder nog minstens drie toe.


Vraag 2


Vul de kolommen achter de aspecten in; eerst een korte beschrijving in telegramstijl, dan een conclusie met argument(en). Eén voorbeeld is gegeven.


Vraag 3


Trek een eindconclusie: formuleer na discussie een afgewogen oordeel over de verhouding in kwaliteit tussen roman en film; gebruik maximaal 250 woorden. Betrek hierin niet alleen aspecten als het verschil tussen filmische eisen en literaire eisen, maar ook de behandeling van thema, belangrijke motieven en de aspecten hierboven. 


Vraag 4


Doe een uitspraak over de strekking van het boek: is die overeind gebleven in de film?


Tabel

Aspect Weergave in boek Weergave in film ... is beter, omdat ...
Karakterisering Jacob Willem
Levensbeschrijving Joba
Levensbeschrijving Dreverhaven 'lonesome wolf'; man die altijd zijn eigen plan trekt, maar wel met respect voor Joba en met liefde voor zijn zoon niet te begrijpen eenling en botte rouwdouwer die uiteindelijk, wanhopig(?), een einde aan zijn leven maakt
Karakterisering Lorna te George
Weergave Jan Maan
Relatie tussen ... en ...
Thema
...