Majoor Frans: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oeuvre

Je gaat je verdiepen in leven en werk van 'Truitje' Bosboom-Toussaint. Je geeft daarna een power point-presentatie voor je klasgenoten, waarin je focust op de plaats die Majoor Frans binnen het oeuvre van de schrijfster inneemt.
Overleg eerst met je docent, o.a. over de duur van je presentatie.

Titel Majoor Frans
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Oeuvre
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert reflecteren op de plaats van een literair werk binnen het oeuvre van een auteur.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | over A.L.G. Bosboom-Toussaint
Bron 2 dbnl.org | over A.L.G. Bosboom-Toussaint
Bron 3 J.R. van der Wiel, '4 augustus 1874: A.L.G. Bosboom-Toussaint voltooit voor het tijdschrift "Nederland" de laatste maandelijkse aflevering van haar roman "Majoor Frans" - Een pittige heldin', in: "Nederlandse literatuur," "een geschiedenis," p. 500-506

A
 

Lees bron 1 en 2. Noteer de belangrijkste biografische gegevens van de schrijfster. Leg een verband met de roman Majoor Frans.


B
 

Lees bron 3. Dit boek is verkrijgbaar bij de bibliotheek. Hierin vind je voldoende informatie om de volgende vragen te beantwoorden.


Vraag 1


Bespreek kort de inhoud van Majoor Frans. Uitgangspunt is Leopold als ideale opvoeder voor 'eene vrouw in strijd met zichzelve en met de wereld', zoals Bosboom-Toussaint de roman samenvatte.


Vraag 2


Waarom stapte Bosboom-Toussaint af van het genre van de historische roman?


Vraag 3


Hoe plaats jij Majoor Frans in de eerste feministische golf?


Vraag 4


Tot welk genre reken je de roman?


Vraag 5


Francis Mordaunt is 'een heldin met pit'. Welke andere voorbeelden van dit type heldin ken je uit de literatuur?


C
 

Tot slot bespreek je in hoeverre Majoor Frans voor de lezers van nu, meisjes én jongens, interessant is.