Majoor Frans: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Receptie

Majoor Frans verscheen in 1874. Het boek werd positief ontvangen door de critici. Je gaat je verdiepen in de waardering van Majoor Frans.

A

Je hebt Majoor Frans gelezen.
Wat is je eerste reactie? Vond je het interessant/saai/bijzonder/iets anders, namelijk … Licht je keuze toe. (100 woorden)


B
 

Vraag 1


Lees de bronnen. Noteer per bron de mening van de auteur over Majoor Frans.


Vraag 2


In hoeverre verschillen de critici van mening?


Vraag 3


Hoe kun je die verschillen verklaren?


C
 

Schrijf een beschouwing (700 woorden) over de waardering voor Majoor Frans. Ook bespreek je in hoeverre Majoor Frans voor de lezers van nu interessant is. Betrek daarin je antwoorden bij A en B.