Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Deze opdracht maak je bij voorkeur in een drietal. Als jij de enige in je klas bent die dit boek heeft gelezen, kun je de opdracht ook alleen maken. In dat geval kies je één van de drie thema's die bij vraag 1 worden genoemd.

In Reize door het Aapenland steekt J.A. Schasz de draak met een aantal thema's die in 1788 actueel waren. Het was zijn bedoeling de lezer daarmee aan het denken te zetten. In deze opdracht ga je onderzoeken in hoeverre de tekst de hedendaagse lezer nog aan het denken kan zetten.

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm drietal
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de actualiteit van een historische tekst.
Gemaakt door Regina Buijze

Bereid een presentatie voor waarin je actuele voorbeelden geeft bij zaken uit Reize door het Aapenland waarmee de schrijver de draak steekt. Ga als volgt te werk:


Vraag 1


Verdeel de volgende thema's onder de groepsleden:
a. huwelijkse trouw
b. 
doorgeschoten idealisme
c. 
politieke manipulatie


Vraag 2


Beschrijf (individueel) hoe elk van deze thema's wordt uitgewerkt in Reize door het Aapenland. Gebruik daarvoor de volgende vragen als leidraad:
a. Hoe belangrijk is huwelijkse trouw? Waar blijkt dat uit?
b. 
In welk geval is sprake van idealisme dat doorschiet en daarmee ontaardt in waanzin? Waar blijkt dat uit?
c. 
Op welke wijze worden apen door partijen gemanipuleerd? Waaruit blijkt dat er sprake is van niet waar te maken beloften?


Vraag 3


Probeer samen bij elk thema voorbeelden in de huidige maatschappij te vinden die overeenkomsten vertonen met de situatie in het Aapenland. Zoek in dag- en weekbladen en nieuwsprogramma's.


Vraag 4


Vinden jullie dat hedendaagse lezers nog steeds iets kunnen leren van Reize door het Aapenland? Leg jullie antwoord uit.