Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Tekstbegrip

Door het oude taalgebruik in Reize door het Aapenland moet je soms behoorlijk veel moeite doen om de tekst te volgen. Daardoor kan het voorkomen dat je er niet aan toe komt om na te denken over wat belangrijk en wat minder belangrijk is. Deze opdracht helpt je om dat onderscheid te maken.

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Tekstbegrip
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus tekstbegrip
Je leert reflecteren op belangrijke en minder belangrijke aspecten van het verhaal.
Gemaakt door Regina Buijze

Vraag 1


Kies een daad (of een beslissing) van een personage uit het verhaal die leidt tot een reeks (ingrijpende) gevolgen en daar dus de oorzaak van is. 


Vraag 2


Aanleiding: wat maakte dat dit personage een daad moest stellen?


Vraag 3


Reden: waarom verricht hij/zij juist deze daad? Hierbij zul je in veel gevallen zelf een (psychologische) verklaring moeten bedenken die te maken heeft met het karakter van de hoofdpersoon.


Vraag 4


Wat zijn de gevolgen van de daad?


Vraag 5


Maak een stroomschema waarin je achtereenvolgens vermeldt: 
a. de aanleiding voor de daad;
b. de reden;
c. de daad (oorzaak);
d. de keten van gevolgen.
Je kunt op internet zoeken naar voorbeelden van stroomschema's door 'stroomschema' in een zoekmachine in te voeren. 


Vraag 6


Is de daad (of beslissing) die je bij vraag 1 hebt gekozen een belangrijke daad (of beslissing) in het licht van het hele verhaal? Of zou je nu een daad (of beslissing) van een personage kunnen aanwijzen die nog belangrijker was?


Vraag 7


Wat is volgens jou de belangrijkste daad (of beslissing) die voorkomt in Reize door het Aapenland?


Tip: controleer of reden en oorzaak op de juiste plaats staan met behulp van de signaalwoorden 'omdat' (reden) en 'doordat' (oorzaak) of 'daardoor' (gevolg). 'Omdat' heeft te maken met motieven van het personage, terwijl 'doordat' een oorzaak van buitenaf is. Vergelijk:

  • Omdat ik geen zin had op te staan, ben ik te laat.
  • Doordat de bus niet rijdt, ben ik te laat.