Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Cultuurhistorische context

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Cultuurhistorische context
Studielast 1.5 uur
Werkvorm tweetal
Focus cultuurhistorische context
Je leert personages plaatsen in de historische tijd en oog krijgen voor een partijdig perspectief.
Gemaakt door Regina Buijze
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'Patriotten'
Bron 2 nl.wikipedia.org | 'Orangisme (Republiek)'
Bron 3 nl.wikipedia.org | 'Gerrit Paape'

Vraag 1


Bestudeer bron 1, 2 en 3 over de achttiende-eeuwse strijd tussen patriotten en orangisten en de betrokkenheid van Gerrit Paape hierbij.
a. Waarvoor stonden de patriotten, wat wilden zij bereiken?
b. En waarvoor stonden de orangisten?
c. Bij welke partij was Paape betrokken?


Vraag 2


Maak samen een taakverdeling: één van jullie gaat zich verdiepen in het beeld dat in Reize door het Aapenland wordt gegeven van de patriotten (in de persoon van Nommer Een) en de ander in dat van de orangisten (in de persoon van Nommer Vijf).


Vraag 3


Ieder van jullie citeert in onderstaand schema trefwoorden waarmee de schrijver 'jouw' partij typeert. Noteer vooral woorden die horen bij een positief beeld en bij een negatief beeld.


Vraag 4


Vat samen welk beeld jullie van beide partijen krijgen.


Vraag 5


Past dit beeld bij de betrokkenheid van de schrijver?


Vraag 6


Beschrijf (individueel) in hoeverre het maken van deze opdracht je begrip van Reize door het Aapenland heeft beïnvloed, verrijkt, verdiept, etc.


Vraag 7


Denk je dat het over algemeen aan te raden is om je te verdiepen in de historische context van oudere literaire werken? Waarom (niet)?


 

Nommer Een Nommer Vijf
Personages
Lichamelijke kenmerken
Kleding
Gedrag
Idealen
Omgang met anderen
Overige kenmerken
Totaalbeeld
Verklaring vanuit perspectief van schrijver