Reize door het aapenland: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Betekenis

Titel Reize door het aapenland
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Betekenis
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische en actuele waarde en betekenis van een werk.
Gemaakt door Regina Buijze
Bron 1 Peter Altena, 'Nawoord' bij "Reize door het Aapenland," Peter Altena en Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2010.
Bron 2 dbnl.org | 'Gerrit Paape', in: G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.), "De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden." Weesp: De Haan, 1985.
Bron 3 literatuurgeschiedenis.nl | 'Gerrit Paape'
Bron 4 literatuurgeschiedenis.nl | 'Literatuur en revolutie'

Vraag 1


Bestudeer de bronnen. Maak een schema waarin je de machtsverhoudingen in de Republiek in 1788 weergeeft. Wie stonden tegenover wie, van welke verschillen in denkbeelden was sprake, op welke waarden/ideologie├źn waren deze denkbeelden gebaseerd?


Vraag 2


Voeg aan het schema toe welke toespelingen de schrijver van Reize door het Aapenland maakt op machtsverhoudingen, denkbeelden, waarden/ideologie├źn. Let op ironie en houd oog voor de partijdigheid van de schrijver en het daardoor (mogelijk) onbetrouwbare perspectief van de verteller.


Vraag 3


Ga na welke boodschappen uit Reize door het Aapenland ook nu nog van toepassing zijn, hetzij op de politiek en/of maatschappij in het algemeen, hetzij op bepaalde partijen in het bijzonder.


Vraag 4


Schrijf een betoog van circa 400 woorden waarin je ervoor pleit Reize door het Aapenland te lezen in de bovenbouw van de middelbare school. Baseer je argumentatie op de boodschap die het boek volgens jou ook nu nog heeft. Trek parallellen tussen vroeger en nu, gebruik voorbeelden uit het boek. Sluit af met een aanbeveling in hoeverre een leerling hulp nodig heeft van de docent om het boek te kunnen begrijpen en waarderen.