Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid

Veel schrijvers maken gebruik van gegevens uit de alledaagse werkelijkheid en een gezamenlijke geschiedenis. Gegevens uit onze gezamenlijke geschiedenis zoals de Tweede Wereldoorlog of de periode daarna ken je misschien wel, of in ieder geval een beetje. Met de komst van nieuwe Nederlanders en hun geschiedenis in onze verhaalkunst verandert dat: je weet nauwelijks iets van hun geschiedenis af en vaak heb je helemaal geen weet van wat zij allemaal hebben meegemaakt. Voor een goed begrip van hun verhalen is dat wel nodig.

Daarom de volgende opdracht:

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Fictie en werkelijkheid
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus fictie en werkelijkheid
Je leert onderzoek doen naar de relatie tussen fictie en werkelijkheid.
Gemaakt door Gosse Koolstra

Vraag 1


Noteer in onderstaand schema in de linkerkolom minstens vijf historische namen of historische gebeurtenissen die worden genoemd in het verhaal. Je kunt deze gemakkelijk opzoeken op internet.


Vraag 2


Noteer in de tweede kolom een jaartal of tijdsperiode waarin deze naam of gebeurtenis geplaatst moet worden (pas op: sommige namen of gebeurtenissen moeten in verschillende perioden worden geplaatst).


Vraag 3


Noteer in de laatste kolom de betekenis van deze namen en gebeurtenissen in de (politieke) geschiedenis, en voor de hoofdpersoon of voor andere personen in het verhaal.


Vraag 4


Schrijf daarna een samenhangende tekst van ongeveer 300 woorden waarin je de volgende vragen beantwoordt:
a. Is het belangrijk voor jou dat je die historische betekenis nu (beter) kent? Heeft dat bijgedragen aan je begrip van het verhaal?
b. Maakt dat het verhaal mooier, aantrekkelijker, of nog iets anders?
c. Is er iets in jouw opvattingen over de werkelijkheid veranderd?
*Aanwijzingen: wees gericht op de geschiedenis van de Islam, van Iran en de verhouding met het westen, met name Amerika.

Naam of gebeurtenis Tijd Betekenis in de geschiedenis en het verhaal
Khomeiny
...
...
Etc.