Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus perspectief
Je leert de werking van het gekozen perspectief beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Vraag 1


[individueel]
Beschrijf de levensgeschiedenis van je ouders tot aan jouw geboorte. (150 woorden)


Vraag 2


[samen]
Vergelijk die beschrijvingen met elkaar.


Vraag 3


[samen]
Wat valt jullie op aan je manier van beschrijven? Zijn er verschillen?


Vraag 4


[samen]
Hoe verklaar je die verschillen?


Vraag 5


[individueel]
Vanuit welk 'vertellersstandpunt' heb jij het verhaal geschreven?


Vraag 6


[individueel]
Heb je nu ook idee├źn gekregen over hoe je die geschiedenis anders zou kunnen/willen vertellen? Zo ja, hoe?


B


Het verhaal over Aga Akbar en zijn zoon wordt in drie delen verteld: Boek I, 'Spelonk', Boek II, 'Nieuwe grond' en Boek III, wederom 'Spelonk'. De boeken zijn vanuit verschillende perspectieven geschreven.
Bestudeer eerst de Literaire theorie over perspectief.


Vraag 1


[samen]
Herlees p. 9 t/m 10 uit Spijkerschrift. Op welke manier gaat de auteur de geschiedenis van Ismaiel voor zijn geboorte vertellen? Wat zegt hij daarover? In welk perspectief wordt dit verteld?


Vraag 2


[samen]
Herlees een stukje vanaf p. 114 uit Spijkerschrift. Beschrijf de manier waarop de auteur de geschiedenis van Ismaiel vertelt vanaf zijn geboorte; welk deel daarvan hoort bij het eerste deel, welk bij het tweede deel van het verhaal?


Vraag 3


[samen]
Wat is het effect van de manier van vertellen van Ismaiel 'over zichzelf'? Is Ismaiel hier aan het woord, Kader Abdolah of een verzonnen verteller?


Vraag 4


[samen]
Door wie wordt Boek III verteld? Is dat nu Ismaiel die het spijkerschrift van zijn vader vertaalt, is het een verteller die door Kader Abdolah geschapen is of vertelt Kader Abdolah hier over zichzelf, in de derde persoon?

 

(Literaire) theorie


'Perspectief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 101-106.