Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Boek en film

Misschien heb je al eens een boek gelezen waarvan je ook de verfilming hebt gezien. In welke volgorde je dat ook doet, vaak bekruipt je het gevoel 'Het boek vond ik beter'. Mensen die dit zeggen, hebben daar heel verschillende redenen voor. Soms vonden ze het vervelend dat de film beelden gaf van situaties waarvan ze zichzelf bij het lezen heel andere beelden hadden voorgesteld, of er waren personages toegevoegd of weggelaten in de film, of er was zelfs een heel andere afloop van het verhaal! Filmmakers geven meestal aan dat dit noodzakelijk was, omdat film 'nu eenmaal' een ander medium is dan een roman.

Nu ben jij dan wel niet een professioneel filmmaker, maar je kunt wel nadenken over hoe jij de roman Spijkerschrift zou verfilmen. Het komt globaal neer op het volgende: welke verhaalgegevens komen er wel/niet in voor, welke personages komen er wel/niet in voor, welke volgorde van gebeurtenissen kies je, welke motieven en welke 'boodschappen' wil jij wel/niet benadrukken?

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Boek en film
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus boek en film
Je leert nadenken over de keuzes van een filmmaker die een boek verfilmt
Gemaakt door Gosse Koolstra

A


Je gaat dit schematisch aanpakken. Voor ieder probleem maak je een apart schema. Je moet dus goed nadenken over welke 'sequenties' er voorkomen in verhaal en film.

De verhaalgegevens: Wel/niet in film + reden
Koranverhaal over de mannen in de grot
Hoofdstuk Grot, de geschiedenis van Kazem Gan en Aga Akbar
...
Etc.
Personages: Wel/niet in film + reden
de anonieme mannen in de grot
Kazem Gan
Aga Akbar, Tine
Etc.
De volgorde van de gebeurtenissen:
1.
2.
3.
Etc.
Welke motieven en 'boodschappen' moeten er per se gehandhaafd blijven in de film?
1.
2.
3.
Etc.

B


Geef vervolgens in ongeveer 100 woorden antwoord op de kritische vraag van een journalist: 'Waarin verschilt uw film van het boek? Vindt u uw film even goed als het boek?'