Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Vergelijking

Voor wie?

Voor deze opdracht verdeel je de romans Spijkerschrift van Kader Abdolah en De gelukvinder van Edward van de Vendel en Anoush Elman over de groepsleden. Alle groepsleden lezen beide boeken, maar je bent straks specialist in een van beide boeken.

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Vergelijking
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm tweetal
Focus vergelijking
Je leert twee boeken op inhoud met elkaar te vergelijken
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron schooltv.nl | 'Nederland migratieland' (aflevering 2)

A [individueel]


Bekijk bron 1 en beantwoord de volgende vragen:


Vraag 1


Hoe reageer jij als er bekend wordt gemaakt dat in jouw leefomgeving een nieuw AZC zal worden gevestigd?


Vraag 2


Hoe reageren buurtgenoten op deze bekendmaking?


Vraag 3


Wat vind jij van de reacties van je buurtgenoten?


Vraag 4


Welke beelden die mensen hebben van asielzoekers blijken uit deze reacties?


B [samen]


Bespreek de antwoorden met elkaar en noteer per vraag de overeenkomsten en verschillen.


C [individueel]


Beantwoord dan voor jouw boek de volgende vragen:


Vraag 1


Van welk type asielzoeker is sprake in jouw boek?


Vraag 2


Van welke type asielzoeker is sprake in het andere boek?


Vraag 3


Waarop wordt de nadruk gelegd in het boek: de situatie in het land van oorsprong en de ervaringen van de asielzoeker daar? De omstandigheden tijdens de vlucht en de wijze van vluchten? De situatie in het nieuwe land en de opvang daar? Of op andere zaken?


Vraag 4


Welke invloed heeft het gekozen perspectief op de manier waarop de problematiek aan de lezer wordt getoond?


Vraag 5


Wat is jouw oordeel over de 'legitimiteit' van het aanvragen van asiel door de hoofdpersoon? Vind je het terecht?


Vraag 6


Is jouw oordeel beïnvloed door de manier van schrijven van de auteur(s)?


Vraag 7


Is je oordeel over asielzoekers veranderd, gelijk gebleven of versterkt?


D [deels samen, deels individueel]


Bespreek gezamenlijk de gegeven antwoorden bij C en beschrijf dan individueel in ongeveer 250 woorden welke overeenkomsten en verschillen jullie zien in:


Vraag 1


De manier waarop de auteur(s) het motief 'asielzoeker' hebben vormgegeven;


Vraag 2


Het effect dat deze manier van schrijven heeft op de oordeelsvorming van de lezer.
Je mag je hierbij beperken tot je eigen oordeel, maar je mag dat van de ander(en) er ook bij betrekken. Probeer tot een duidelijke conclusie te komen.