Spijkerschrift: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literair oordeel

Titel Spijkerschrift
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Literair oordeel
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus literair oordeel
Je leert verschillende soorten argumenten in recensies herkennen en beoordelen
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 maxpam.nl | Max Pam, 'De ideale schoonzoon is in Nederland de ideale asielzoeker'
Bron 2 nrc.nl | Janet Luis, 'Spreekbuis van een sprakeloze vader'
Bron 3 digibron.nl | Enny de Bruin, 'Het pak van Sjaalman in spijkerschrift'

A [individueel]


Lees de Literaire theorie en bron 1.


Vraag 1


a.
Van welk soort argumenten maakt Max Pam overwegend gebruik in zijn recensie?
b. Geef een voorbeeld uit de recensie.


Vraag 2


In welke mate gebruikt hij de genoemde soort argumenten uit de Literaire theorie? Veel/weinig/een paar keer?


Vraag 3


Zie je nog andere soorten argumenten? Hoe zou je die benoemen?


Vraag 4


Vind jij dat de argumenten van Max Pam ter zake doen of vind je dat ze weinig met boek en inhoud te maken hebben?


B [individueel]


Een van jullie leest bron 2 en de ander bron 3.
Beantwoord voor je eigen bron opnieuw de A-vragen.


C [samen]


Vraag 1


Bespreek jullie bevindingen bij B. Van welke argumenten maken de drie recensenten ieder voor zich het meest gebruik?


Vraag 2


Wat vind je van de kwaliteit van hun argumenten?


Vraag 3


In welke mate zijn jullie het eens/oneens met hun argumenten en hun oordeel?


Vraag 4


Welke oordelen en argumenten uit de recensies over Spijkerschrift wijzen jullie af?


Vraag 5


Van welke (soort) argumenten zouden jullie gebruikmaken bij het schrijven van een recensie van Spijkerschrift?

 

(Literaire) theorie


'Argumenten in recensies', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 183-189.