Strepen aan de hemel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Beoordelen

Titel Strepen aan de hemel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Beoordelen
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus beoordelen
Je leert de mening van anderen over het werk van G.L Durlacher beoordelen
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 nl.wikipedia.org | 'G.L. Durlacher'

Vraag 1


Hoe vaak per week zoeken jullie (gemiddeld) informatie op op wikipedia?


Vraag 2


Een veel gehoorde klacht is dat de informatie die daar staat niet betrouwbaar genoeg of uitgebreid genoeg is. Van docenten mag je daarom deze webpagina vaak niet als bron gebruiken.
Zijn jullie het daar mee eens? Schrijf ieder twee argumenten op. Vergelijk deze argumenten. Zijn jullie het eens?


Vraag 3


Bekijk de pagina over 'G.L. Durlacher' op wikipedia (bron 1). Wat vinden jullie van deze pagina? Gebruik minimaal 100 woorden en werk jullie mening goed uit.


Vraag 4


In Strepen aan de hemel merkt Durlacher iets wezenlijks op over de houding van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.
Wat merkt hij op? Herlees zo nodig het eerste hoofdstuk nog eens.
Gebruik minimaal 150 woorden voor jullie antwoord; wees zorgvuldig en gebruik minimaal één citaat uit Strepen aan de hemel.


Vraag 5


In het artikel op wikipedia staat dat Durlacher 'scherpe kritiek' uit op de geallieerden in Strepen aan de hemel. Vinden jullie dat ook? Geef een genuanceerd antwoord.


Vraag 6


Zoek op scholieren.com naar verslagen over Strepen aan de hemel. Noteer drie verschillende meningen van leerlingen over de houding van Durlacher ten opzichte van de geallieerden.


Vraag 7


De kracht van wikipedia schuilt erin dat iedereen aanvullingen mag doen. Herschrijf naar aanleiding van jullie antwoorden bij opdracht 1 tot en met 6 samen de pagina over Gerhard Durlacher. Uit jullie pagina moet een genuanceerde mening naar voren komen. Jullie kunnen jullie pagina ook echt uploaden.