Strepen aan de hemel: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Titel Strepen aan de hemel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert verbanden te leggen tussen WO II en nu
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 jangruiters.com | Jan Gruiters, 'Strepen aan de Syrische hemel'

Vraag 1


De Tweede Wereldoorlog was van 1939 tot en met 1945. Dat was helaas niet de laatste oorlog die onze wereld teisterde.
Noteer zes recente (inter)nationale conflicten op, bijvoorbeeld het conflict in Syrië.


Vraag 2


Trek je je wat aan van de conflicten die er elders in de wereld zijn? Lig je er wakker van? Kijk je naar het nieuws?
Beschrijf in 200 woorden hoe het nieuws je wel of niet bezighoudt. Begin je stukje als volgt: Ik lig wel of niet wakker van het wereldnieuws omdat ...


Vraag 3


In de winter van 2013 kon je geld storten op giro 555 voor de vluchtelingen in Syrië. Heb jij geld gegeven? Waarom (niet)?


Vraag 4


In Strepen aan de hemel betoogt Durlacher dat de geallieerden wel wisten wat er aan de hand was in de concentratiekampen, maar desondanks niet ingrepen.
Lees bron 1, een column waarin een verband wordt gelegd tussen het boek van Gerhard Durlacher en de hedendaagse situatie in Syrië.
Schrijf vervolgens een commentaar op deze column van ongeveer 300 woorden. Doe alsof je reactie echt op de website geplaatst wordt.
Ben je het eens met de auteur van de column of val je hem af?
Wees genuanceerd en gebruik ter ondersteuning van je antwoord minimaal twee citaten uit Strepen aan de hemel.