Strepen aan de hemel: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Stijl

Titel Strepen aan de hemel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Stijl
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op de manier waarop Strepen aan de hemel is geschreven
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 huiswerk.leerlingen.com | boekverslag van Het bittere kruid. Een kleine kroniek
Bron 2 bol.com | kijk bij de recensies over Jona Oberski
Bron 3 reinjanmulder.nl | reflectie op recensie van Kinderjaren

Vraag 1


Ben je wel eens op een begrafenis geweest?
Zo ja, hoe voelde je je toen?
Was het een heel emotionele of verdrietige gebeurtenis of kon je je ogen drooghouden?
Gebruik ongeveer 100 woorden voor je antwoord.


Vraag 2


Gerhard Durlacher verliest in de oorlog zijn beide ouders, overleeft deze oorlog zelf ternauwernood en wordt tot slot bij zijn terugkomst in Nederland niet met open armen ontvangen.
Vind jij Strepen aan de hemel daardoor ook een verdrietig boek?
Heb je tijdens het lezen een traantje moeten wegpinken/een zakdoek nodig gehad? Kies uit: ja, regelmatig / een enkele keer / nee, nooit.


Vraag 3


Als je de schrijfstijl van Durlacher zou moeten omschrijven welke woorden zou je dan gebruiken?
Kies twee antwoorden en ligt elk antwoord toe aan de hang van een voorbeeld uit Strepen aan de hemel.
Kies uit: abstract - gedetailleerd - emotioneel - kwaad - agressief - berustend -afstandelijk - gevoelig - opschepperig - expressief - concreet.


Vraag 4


Er zijn wel meer autobiografische boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Heel bekende zijn: Het bittere kruid van Margo Minco en Kinderjaren van Jona Oberski. Wat betreft stijl vertonen deze boeken overeenkomsten.
Lees bron 1, 2 en 3.
Neem de opmerkingen over die gaan over de manier waarop beide auteurs hun verhaal opgeschreven hebben.
Welke woorden worden in bijna elk artikel gebruikt?


Vraag 5


Zie je overeenkomsten en verschillen tussen de manier van schrijven tussen Durlacher aan de ene kant en Minco en Oberski aan de andere kant?
Zo ja, welke?
Zo nee, wat is er anders aan?


Vraag 6


Durlacher heeft dit boek uit een soort van overlevingsdrang geschreven: hij moest wel, hij kon niet verder met zijn leven.
Kijk nog eens naar je antwoord bij vraag 2.
Kun jij nu verklaren waarom je zo op het boek gereageerd hebt als je gedaan hebt?
Gebruik voor je antwoord minimaal 150 woorden.