Tirza: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Motief

Titel Tirza
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Motief
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus motief
Je leert na te denken over of een bepaald element in een verhaal een motief is en wat de auteur daarmee mogelijk wil zeggen
Gemaakt door Martijn Koek
Bron 1 google.nl | Voer op Google 'Van Eeghenstraat Amsterdam' in en klik op een van de links naar Funda of Jaap.nl. Bij de tabbladen op de pagina die dan verschijnt, kun je kiezen voor Buurt.
Bron 2 google.nl | Van Eeghenstraat, Amsterdam

A

De A-opdrachten maak je voordat je het boek gaat lezen.

Vraag 1

Beschrijf kort (maximaal 10 zinnen) de straat waar jij woont: waar ben je tevreden over en wat kan er - wat jou betreft - aan verbeterd worden? Leg uit waarom.


Vraag 2

In Amsterdam is Oud-Zuid een stadsdeel waar veel mensen zouden willen wonen. Het is vlak bij het Vondelpark en het Museumplein en heeft desondanks nog een rustige uitstraling. Er wonen ook nogal wat beroemde Nederlanders. In Oud-Zuid ligt de Van Eeghenstraat, met huizen die uitzien op het Vondelpark. Bekijk bron 1 en 2 om iets meer over deze straat te weten te komen. Beantwoord vervolgens de volgende vraag: zou je in deze straat willen wonen? Kies uit de antwoorden 'Ja!', 'Nee!' en 'Ik twijfel…' en geef bij je antwoord minimaal vier redenen waarom je zo antwoordt. Baseer je daarbij op bron 1 en 2.


B

Deze opdrachten maak je nadat je het boek gelezen hebt.


Vraag 1

Hofmeester woont in de Van Eeghenstraat, die hij 'De beste straat van Nederland' noemt. Waarom is Jörgen zo blij met zijn straat? Baseer je antwoord op het boek en op de gegevens over de Van Eeghenstraat die je bij vraag A2 hebt bekeken. Tip: lees in elk geval de eerste vier bladzijden van de roman nog eens.


Vraag 2

Bekijk je antwoord bij vraag A2 opnieuw. Zijn Hofmeester en jij het met elkaar eens over de Van Eeghenstraat? Zo nee: wat is het verschil?


Vraag 3

Waarom zou Jörgen zijn straat omschrijven als 'de beste' en niet als 'de mooiste', bijvoorbeeld, of 'de leukste'?


C

Vraag 1

Schrijvers van verhalen laten in een verhaal vaak dingen terugkeren: gevoelens, voorwerpen, gedachten, bijvoorbeeld. Zo'n herhaald element noem je een motief. In feite geeft een schrijver daarmee aan wat hij belangrijk vindt, waarover hij de lezer wil laten nadenken. Immers: waarom zou hij het anders herhalen? (Wat doe je zelf als je bijvoorbeeld iets aan een vriend(in) vraagt wat hij/zij absoluut niet moet vergeten?)
Is 'de beste (willen zijn)' een motief in Tirza? Onderzoek deze vraag door onderstaande tabel in te vullen. Geef daarna antwoord op de vraag onder de tabel.

De/het volgende personage(s) wil(len) hier graag de beste in zijn: Dat blijkt uit (verwijs naar het verhaal):
Werk en school
Sport
Uiterlijk
Seksualiteit
Ouderschap
Beschaving (weten hoe het 'hoort')
Vul zelf aan, als je nog iets bent tegengekomen in het verhaal
Vul zelf aan, als je nog iets bent tegengekomen in het verhaal

CONCLUSIE: 'De beste (willen zijn)' is een/geen motief in Tirza.

D

Vraag 1

Deze vraag alleen maken als je na vraag C vindt dat 'de beste (willen zijn)' wel een motief is in Tirza. Arnon Grunberg vindt het dus blijkbaar een belangrijk element in zijn verhaal. Wat denk jij: vindt hij het een positieve eigenschap, een negatieve of staat hij er neutraal tegenover? Licht je antwoord toe en verwijs daarbij naar gebeurtenissen/gevoelens/gedachten in het boek. Maak eventueel gebruik van wat je in de tabel hebt opgeschreven.


Vraag 2

Deze vraag alleen maken als je na vraag C vindt dat 'de beste (willen zijn)' geen motief is in Tirza. Had het iets uitgemaakt voor het verhaal als Arnon Grunberg Hofmeester niet in de Van Eeghenstraat had laten wonen, maar in een gewone straat in een nieuwbouwwijk? Leg uit waarom wel of niet.


Vraag 3

Hoe belangrijk vind jij het om later als je zelfstandig woont in een straat te wonen die je als 'de beste (van de buurt, van de stad, van Nederland, van Europa)' zou kunnen omschrijven? Kies uit: heel erg belangrijk / tamelijk belangrijk / tamelijk onbelangrijk / helemaal niet belangrijk. Licht je keuze toe.