Tirza: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personage

Titel Tirza
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Personage
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus personage
Je leert de rol van een personage te analyseren
Gemaakt door Martijn Koek
Bron 1 vdrs.nl | zeven eigenschappen van vitaal vaderschap
Bron 2 dare.uva.nl | overzicht van onderzoeken naar vaderschap (vooral de paragraaf 'Vaders en adolescenten' is interessant.)

A

Vraag 1

Vind jij Jörgen Hofmeester een goede vader? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

Vindt Jörgen Hofmeester zichzelf een goede vader? Licht je antwoord toe.


B

Vraag 1

Bron 1 is de website vitaldaddy. Op deze site staan zeven eigenschappen van goed vaderschap beschreven. Zou Jörgen Hofmeester dat prettig vinden: het idee dat er zeven regels zijn waar een goede vader zich aan moet houden? Licht je antwoord toe.


Vraag 2

Je gaat, nadat je bron 1 gelezen hebt, Jörgen Hofmeester beoordelen. Vul tabel 1 in, waarbij je voor elk van de zeven regels door middel van een cijfer (1 tot 10) aangeeft hoezeer Hofmeester daar volgens zichzelf en volgens jou aan voldoet.


Vraag 3

Geef Hofmeester eens twee tips: welke twee punten moet hij verbeteren om een (nog) betere vader te worden? Leg uit waarom je die tips kiest.


Tabel 1

C

Bron 2 is een veel wetenschappelijkere bron. Het is een overzicht van redelijk recente onderzoeken naar de rol van de vader in een gezin. Het is een lastig stuk tekst, dus om je te helpen hebben we hieronder drie opvallende onderzoeksresultaten uit de paragraaf Vaders en adolescenten geciteerd.
    A) Juist door […] mindere betrokkenheid [bij hun adolescente kinderen] en door het laten zien van respect voor het streven naar onafhankelijkheid van de adolescent fungeren vaders, volgens de [onderzoekers], in deze ontwikkelingsfase als een adequaat model. Door deze kenmerken lijken vaders het proces van separatie en individualisering [van de adolescent] te vergemakkelijken.
    B) Door een te sterke nadruk op deze rol [grappen maken en gezellig zijn] kunnen vaders de boot missen. Adolescenten houden hier minder van dan de vaders zelf en door vermaak als standaard te nemen missen vaders vaak datgene wat het meest gewaardeerd wordt door adolescenten. Vermaak creëert geen intimiteit en warmte. Vaders die negatieve
emoties van hun kinderen tolereren worden als warm ervaren.
    C) [Het] is gebleken dat de kwaliteit van de vader-adolescentrelatie negatief samenhangt met de mate van 'midlife stress' van de vader.

Je mag nu de zeven regels van hierboven uitbreiden met een achtste, en die achtste is echt wetenschappelijk onderbouwd. Welk van de drie bovenstaande onderzoeksresultaten zou jij verwerken tot die achtste regel? Denk bij je keuze aan vaders als Hofmeester, en hoe je hen kunt helpen een (nog) betere vader te zijn. Licht je keuze toe.

D

Vraag 1

De hoofdpersoon in Tirza is een vader. Misschien kun jij met wat je nu allemaal over vaderschap weet in het boek nog wel meer verwijzingen naar vaderschap ontdekken. Vul hiervoor tabel 2 in.

Tabel 2

Onderdeel in Tirza Heeft iets met vaderschap te maken, want… Heeft niets met vaderschap te maken, want...
Het eerste deel heeft als titel 'De huur'
De naam van de vader is 'Hofmeester' - google eventueel de betekenis
Hofmeester doet net alsof hij zijn baan nog heeft
Hofmeester verwondt de architect Andreas
Hofmeester leest Tirza voor uit onder andere Dostojewski
Hofmeester houdt van koken en eet graag in rust
Het tweede deel heeft als titel 'Het offer'
Het tweede deel heeft als titel 'De woestijn'

E

Vraag 1

Kijk nog eens naar je antwoord op vraag A1. Ben jij door deze opdracht Hofmeester een betere, een slechtere of een even goede/slechte vader gaan vinden? Licht je keuze toe.


Vraag 2

Net als het boek draait deze opdracht helemaal om Jörgen Hofmeester. Had Arnon Grunberg zijn boek niet beter Jörgen kunnen noemen? Leg uit waarom wel/niet en baseer je daarbij op je antwoorden bij alle voorafgaande vragen.