Warenar: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Context

Voor deze opdracht is het noodzakelijk de editie 'Tekst in context' te gebruiken.

Titel Warenar
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Context
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus context
Je leert oog te krijgen voor de historische context van een literair werk.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1 1. 'Amsterdam in de Gouden Eeuw', op: amsterdam.info
Bron 2 2. Russell Shorto, Amsterdam, Amsterdam, Ambo, 2014

A

  1. Lees bron 1. (Echt geïnteresseerden kunnen ook bron 2 raadplegen.)
    Noteer minstens vijf gegevens die typerend zijn voor het 17e-eeuwse Amsterdam, die in deze bron(nen) worden beschreven en die ook voorkomen in het toneelstuk Warenar. Noteer deze gegevens in de eerste kolom van schema 1. Vul daarna de andere kolommen van het schema in.
  2. Welk van de vijf - allemaal aspecten van 'de Gouden Eeuw in Amsterdam' - komt het sterkst naar voren in Warenar? Licht je keuze toe in een stukje van ongeveer 100 woorden. (Tip: let goed op de venijnige kritiek van Rijkert.)


schema 1

B

  1. Warenar is een bewerking van het blijspel Aulularia van Plautus. Hooft heeft het 'nae slandts gheleghenheyt verduytschet', d.w.z. vertaald en overgezet naar de Amsterdamse situatie. Welke verschillen worden gegeven tussen Plautus’ werk en dat van Hooft? Noem er minstens vijf. Noteer die in schema 2, kolom 1 en 2.
  2. Geef in de derde kolom aan of je dit verschil typerend vindt voor de 'moderne tijd' van het 17e-eeuwse Amsterdam. Geef kort aan waarom; maak daarbij gebruik van wat je bij A2 hebt geantwoord.

 

schema 2: verschillen

Aulularia Warenar Typerend voor 'modern Amsterdam'?
veel personages weinig personages nee
slaven personeel ja, want...
pot met goud pot met geldstukken