Warenar: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Moraal

Al in de opening van Warenar, de Proloog, introduceert Hooft twee personificaties (zie Literaire theorie) van belangrijke menselijke trekjes: Mildheid en Gierigheid. Daarmee is duidelijk dat het Hooft niet zomaar gaat om een aantal gebeurtenissen, maar om een boodschap. Daarbij kun je onderscheid maken tussen de moraal van het hele blijspel (het grondmotief) en de vele levenslesjes en boodschappen die de auteur door zijn hele stuk strooit.
Eerst gaan we kijken naar wat de verschillende personages laten zien op het gebied van gedrag en opvattingen. Die blijken uit wat ze zeggen en doen. Jullie proberen er zoveel mogelijk op te noemen.

Titel Warenar
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Moraal
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus moraal
Je leert nadenken over de levenslessen die een auteur in zijn werk heeft gelegd.
Gemaakt door Gosse Koolstra

A

  1. Schrijf samen in het schema hieronder achter ieder personage zo veel mogelijk (on-)deugden en eigenaardigheden. Let op: Geertrui heeft als zus van Rijkert en als moeder van Ritsert verschillende rollen! Ook andere personages vertonen soms uiteenlopende gedragingen.
  2. In de derde kolom noteer je waarop jullie baseren wat je hebt genoteerd.

schema 1

personage gedrag en opvattingen positief gedrag en opvattingen negatief uitingen/situaties waaruit dat blijkt
Warenar
Rijkert
Geertrui
Reim
Ritsert
Teeuwes
Kasper


B

  1. Maak nu samen een rangorde in welke ondeugden en vervelende trekjes Hooft het belangrijkst zal hebben gevonden en welke minder belangrijk. Geef aan waarom jullie dat vinden. Gebruik hiervoor de eerste kolom van schema 2.
  2. Maak samen ook jullie rangorde van belangrijk naar minder belangrijk in ondeugden en minder prettige trekjes van mensen, zoals die in Warenar voorkomen. Geef aan waarom jullie deze rangorde kiezen.

schema 2

Hoofts rangorde + motivering Jullie rangorde + motivering

C

  1. Formuleer nu welke moraal Hooft naar jullie idee in Warenar heeft willen leggen. (Zoek eventueel eerst de precieze betekenis van 'moraal' op.)
  2. Geef jullie oordeel daarover ook weer: wat vind je ervan dat Hooft dit blijkbaar erg belangrijk vond? Vonden jullie dit ook, of waren er andere zaken die jullie belangrijker vonden? Waarom vind je dat? Maakt het voor dit oordeel uit of je een jongen of een meisje bent? Je doet dit in een stukje van 250–500 woorden. Jullie schrijven dit stukje individueel.

Literaire theorie

Personificatie - We spreken van 'personificatie' als abstracties of levenloze dingen worden voorgesteld als levende wezens. Voorbeeld: in 'Februarizon' van de dichter Paul Rodenko staat 'De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind'. De zon wordt hier voorgesteld als een levend wezen. Ook eigenschappen kunnen zo worden beschreven: in de proloog van Warenar treden Mildheid en Gierigheid op als wezens die tegen elkaar spreken. Mildheid spreekt hier al haar voornemen uit om Gierigheid te verslaan en zo Warenar te genezen van zijn obsessie.