Warenar: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Moraal

In de Warenar-uitgave van de serie 'Tekst in context' lezen we het volgende: 'Wat voor Hoofts Warenar geldt, gaat voor de meeste zeventiende-eeuwse toneelstukken op: ze laten zien hoe hartstochten tot obsessies uit kunnen groeien en demonstreren zo het gevaar ervan.' In deze opdracht ga je onderzoeken of jij je kunt verenigen met deze beschrijving van de moraal van het toneelstuk Warenar, of er nog andere belangrijke waarden worden overgedragen en ten slotte: of jij van oordeel bent dat Warenar met deze lading nog relevant is voor onze tijd.

Titel Warenar
Niveau boek 4
Opdracht niveau 5 | Moraal
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus moraal
Je leert hoe je de moraal van een historisch literair werk kunt beoordelen.
Gemaakt door Gosse Koolstra
Bron 1. sg.uu.nl | 'De gulden middenweg: Aristoteles en de deugdethiek'. (Lezen tot aan 'Grootsheid en bankiers'.)

A Zoeken naar morele oordelen van Hooft in Warenar

  1. Vul in het schema in kolom 1 namen in van personages in Warenar van wie je vindt dat Hooft in hen iets 'ter lering' heeft gelegd. Dat kan zijn in wat ze zijn en in wat ze zeggen. (Wij hebben alvast een begin gemaakt met het invullen.)
  2. In kolom 2 noteer je welk element  bij dit personage van belang is: wat ze zijn (gedrag), of wat ze zeggen (uitspraken), of allebei.
  3. In kolom 3 beschrijf je kort wat dit element inhoudt.
  4. In kolom 4 geef je  met een etiket / een uitspraak de waarde of norm aan die Hooft hiermee aanduidt.


schema

personage gedrag / uitspraken inhoud gedrag/uitspraken waarde/norm
Warenar allebei
Rijkert kritiek op de onderlinge jaloezie van rijke dames rijken zouden minder egocentrisch moeten zijn
Geertrui een oudere rijke moet niet vrijgezel blijven
Mildheid

B Jouw oordeel over de moraal van Warenar volgens de 'deskundigen' 

  1. Breng nu een rangorde aan in de beschreven waarden en normen in kolom 4. Zet ze in de juiste volgorde onder elkaar en geef bij elke waarde/norm aan waarom jij er deze plek aan toekent: hoe belangrijk denk jij dat Hooft het overdragen van deze waarde of norm vond?
  2. Vergelijk je oordeel nu met wat de auteurs van de 'Tekst in context' als 'de moraal' van Warenar aangeven (in de ogen van de zeventiende-eeuwer). Schrijf je reactie op in maximaal 100 woorden.


C

Lees bron 1. Schrijf daarna een betoog van ongeveer 500 woorden waarin je aangeeft in welke mate jij vindt dat de waarden en normen zoals die naar voren komen in Warenar nog relevant zijn voor onze tijd. Heeft het zin om dit blijspel nog op te voeren? Gebruik centrale begrippen en opvattingen uit de bron.