Advocaat van de hanen: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Boek/verfilming vergelijken

Als in oktober 2016 de film Tonio, met Pierre Bokma in de hoofdrol, in de bioscoop komt, is dat al de vierde verfilming van een roman van Van der Heijden. In 1996 verscheen de film van Advocaat van de hanen – internationale titel Punk Lawyer –, ook met Pierre Bokma, als Ernst Quispel. De verfilming was niet onopgemerkt gebleven: bron 1 vertelt iets over de verstoring van de opnames en presenteert de feiten achter de verklaring-in-10-punten ('Geen haan die er naar kraait dat …') helemaal aan het eind van de film.

Titel Advocaat van de hanen
Niveau boek 5
Opdracht Niveau 5 | boek/verfilming vergelijken
Studielast 4 uur
Werkvorm Tweetal of drietal
Focus Boek/verfilming vergelijken
Je leert Beargumenteerd oordelen over de overeenkomsten en verschillen tussen een boek en de verfilming daarvan.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 Reportage van nieuwszender AT5 uit juni 1995 over de verstoring van de verfilming van Advocaat van de hanen
Bron 2 Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009. Hierin lees je na hoe je de verschillende begrippen waarop je analyseert, moet opvatten. Zoek in het register naar de verschillende literaire begrippen.
Download Advocaat van de hanen_opdr N5/2 (16 kb)

A

Jullie gaan de film gezamenlijk bekijken en analyseren aan de hand van een zelf ontworpen analysemodel:

Opdracht 1
Verdeel de punten waarop je gaat analyseren: thema(’s), motieven, leidmotieven, verhaallijnen, plot, of elementen die alleen in het boek of alleen in de film voorkomen.

Opdracht 2

Besteed apart aandacht aan het begin en het eind van boek enerzijds en film anderzijds.

Opdracht 3

Lees de theorie over de gegeven analysepunten (bron 2).

Opdracht 4

Ontwerp een analysemodel waarop je tijdens en/of na het kijken naar de film aantekeningen kunt maken.

B

Na het bekijken en analyseren van de film bespreken jullie je bevindingen en proberen jullie tot een gezamenlijk oordeel te komen. Verschillen in jullie beoordeling geef je zo goed mogelijk een plek in het gezamenlijke product.

Opdracht 1

Bespreek de uitkomsten gezamenlijk en maak aantekeningen van jullie bespreking.

Opdracht 2

Lees ter inspiratie de column van Rob Schouten (onder Downloads) over de verfilming van Tonio.

Opdracht 3

Schrijf nu een 'dubbelrecensie' (ongeveer 750 woorden) van boek en boekverfilming, gebruikmakend van jullie oordelen (zie A4 en B1). Kies gezamenlijk voor een bepaalde aanpak van dit schrijfproces. 

a.    Vel een duidelijk eindoordeel: boek beter / film beter, boek en film even goed maar verschillend, boek en film onvergelijkbaar, boek en film leggen verschillende accenten, enz.
b.    Wijd een aparte alinea aan jullie bevindingen bij A2: hoe verklaren jullie deze verschillen tussen boek en film? 
c.    Tot slot: nu jullie het verhaal kennen achter de verklaring-in-10-punten aan het eind van de film: begrijpen jullie de kritiek van de actievoerders en zijn jullie het met hen eens? Leg uit.