De herinnerde soldaat: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Ethiek

Titel De herinnerde soldaat
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 5 | Ethiek
Studielast 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Goed en kwaad
Je leert reflecteren op de drijfveren van personages en de consequenties van hun keuzes voor andere personages.
Gemaakt door Dietske van den Berg-Geerlings
Bron Bron 1
Bron 2

A

Een lezer van De herinnerde soldaat schrijft het volgende:

‘Zelden ben ik zo verliefd geworden op een karakter als op de vrouw van Amand, Julienne. Haar onvoorwaardelijke liefde voor Amand is de boei die ondanks alle tegenslagen blijft drijven, haar kracht lijkt onuitputtelijk. Uiteindelijk blijkt zij ook de architect van haar nieuwe man, gevormd door haar toewijding aan een gedurfd plan, waarbij je gaat twijfelen of haar drijfveer wel liefde was of eigenlijk eigenbelang. Schitterend.'

Max, op: goodreads.com.

 1. Ben jij het eens met de kijk van Max op het verhaal? 
 2. Geef twee voorbeelden uit de roman waaruit volgens jou de onvoorwaardelijke liefde van Julienne voor Amand, zoals Max die noemt, blijkt.
 3. Geef twee fragmenten uit de roman waardoor je zou kunnen gaan twijfelen aan de liefde van Julienne, of waaruit volgens jou haar eigenbelang blijkt.


B

Lees de bronnen 1 en 2. Je zou kunnen zeggen dat Julienne voor een ingewikkeld moreel dilemma komt te staan als zij Noen voor het eerst in het gesticht voor krankzinnigen ontmoet. Omdat het perspectief bij Amand ligt, weet je niet wat Julienne allemaal denkt en voelt.

 1. Noem verschillende factoren die bij Julienne een rol zouden kunnen spelen om koste wat het kost Amands vrouw te willen zijn.
 2. Welke factoren vind jij acceptabel? Waarom wel/niet? 
 3. Welke voordelen ondervindt Amand van Juliennes keuze? En welke nadelen?
 4. Welke wegen volgens jou het zwaarst en waarom?
 5. Nu heeft lezer Max uit het citaat bij A het over Julienne als ‘architect van haar nieuwe man’. Kan de ene mens de andere daadwerkelijk vormgeven? Waarom wel/niet?
 6. In hoeverre lukt het Amand om zichzelf te blijven?
 7. Als je een relatie hebt, zijn er altijd wel enkele eigenschappen van de partner waar je mee worstelt. Moet je daar gewoon mee leren leven of moet je proberen de ander daarin te veranderen? Leg je antwoord uit. 


C

 1. De titel van het boek is De herinnerde soldaat. Als de soldaat herinnerd is, dan moet er iemand zijn die zich de soldaat herinnert. Wie is dat in dit boek? Leg je antwoord uit.
 2. Een andere vraag die de titel oproept, is: wie is nu precies de soldaat die herinnerd wordt? Leg ook hier je antwoord uit.
 3. Waar draait dit boek nu eigenlijk om? Wat is volgens jou het thema? Leg je antwoord uit aan de hand van concrete voorbeelden uit het boek.